Cybersecurity

V dnešnej dobe je kybernetický priestor novým prostredím, v ktorom sa odohráva ekonomika, politika a súkromné životy ľudí. Svet sa zásadným spôsobom mení, digitálne technológie ho prepájajú tak, ako nebol prepojený nikdy pre tým. Kybernetická bezpečnosť sa dostáva do hľadáčika vlád a politických predstaviteľov, ako aj manažérov a ľudí zodpovedných za riadenie a chod súkromných firiem.
Sign in to Spring ITAPA 2021
Neustále vyvíjajúce sa (digitálne) technológie sú však dvojsečná zbraň. Na jednej strane nám slúžia a robia život jednoduchším, procesy efektívnejšími a rast udržateľnejší. S postupujúcou digitálnou transformáciou však priamoúmerne pribúda objem a potenciálny dopad bezpečnostných rizík a  čoraz sofistikovanejších  kybernetických útokov.
Na úrovni EÚ aj v jednotlivých štátoch sa vo verejnom aj súkromnom sektore prijímajú opatrenia, ktorých cieľom je znížiť tieto riziká, zvýšiť  odolnosť proti prípadným útokom a ochrániť súkromie a osobné dáta občanov.  V platnosti máme  niekoľko rokov Európsku smernicu o sieťovej a informačnej bezpečnosti a nariadenie GDPR (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX%3A32016R0679), od minulého roka zákon o kybernetickej bezpečnosti a tento rok bol prijatý tzv. Akt  o kybernetickej  bezpečnosti (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:52017SC0501), ktorý vytvára legislatívny rámec pre zavádzanie certifikácie výrobkov, služieb a procesov v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Štáty si chránia svoju kritickú infraštruktúru, zriaďujú si jednotky CSIRT (Computer Security Response Team) a vzdelávajú svojich odborníkov. Firmy robia bezpečnostné audity, investujú do nástrojov kybernetickej bezpečnosti a tiež vzdelávajú a zvyšujú zručnosti  svojich zamestnancov. Možné škody spôsobené zanedbaním kybernetickej bezpečnosti sú naozaj veľké a preto je potrebné sa o túto oblasť zaujímať.

Aká bola ITAPA 2020?

Aký bol Medzinárodný kongres ITAPA 2020? Iný, ako sme si začiatkom roku 2020 plánovali. Podarilo sa nám v náročných podmienkach zorganizovať kvalitné podujatie, ktorého sa mohli ľudia zúčastniť naživo aj online? O spokojnosti účastníkov svedčia a…

Kybernetická ochrana štátu je slabá. Nová vláda na ITAPA povedala, ako to ide zmeniť

Bratislava, 9. december 2020 – Hrozby bezpečnosti sú tu stále, pandémia koronavírusu len zmenila ich tvár. Ak sa chce Slovensko pred útočníkmi chrániť, je potrebné, aby sme o ich plánovaných krokoch vedeli už vopred – a nielen na ne reagovali. Pom…

Bratislavčanom je čo závidieť. Ako prví majú informácie na jednom mieste vďaka top digitálnemu projektu roka

Bratislava, 9. decembra 2020 – Koľko ľudí a v ktorých mestských častiach je infikovaných vírusom COVID-19? Ako zaľudnené je hlavné mesto? Kde všade sa nachádzajú automaty na lístky či cyklotrasy? Ak si myslíte, že tieto otázky spolu vzájomne nesúv…

Sorry, no results found. Please try again.