Cybersecurity

V dnešnej dobe je kybernetický priestor novým prostredím, v ktorom sa odohráva ekonomika, politika a súkromné životy ľudí. Svet sa zásadným spôsobom mení, digitálne technológie ho prepájajú tak, ako nebol prepojený nikdy pre tým. Kybernetická bezpečnosť sa dostáva do hľadáčika vlád a politických predstaviteľov, ako aj manažérov a ľudí zodpovedných za riadenie a chod súkromných firiem.
Sign in to International ITAPA Congress 2020
Neustále vyvíjajúce sa (digitálne) technológie sú však dvojsečná zbraň. Na jednej strane nám slúžia a robia život jednoduchším, procesy efektívnejšími a rast udržateľnejší. S postupujúcou digitálnou transformáciou však priamoúmerne pribúda objem a potenciálny dopad bezpečnostných rizík a  čoraz sofistikovanejších  kybernetických útokov.
Na úrovni EÚ aj v jednotlivých štátoch sa vo verejnom aj súkromnom sektore prijímajú opatrenia, ktorých cieľom je znížiť tieto riziká, zvýšiť  odolnosť proti prípadným útokom a ochrániť súkromie a osobné dáta občanov.  V platnosti máme  niekoľko rokov Európsku smernicu o sieťovej a informačnej bezpečnosti a nariadenie GDPR (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX%3A32016R0679), od minulého roka zákon o kybernetickej bezpečnosti a tento rok bol prijatý tzv. Akt  o kybernetickej  bezpečnosti (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:52017SC0501), ktorý vytvára legislatívny rámec pre zavádzanie certifikácie výrobkov, služieb a procesov v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Štáty si chránia svoju kritickú infraštruktúru, zriaďujú si jednotky CSIRT (Computer Security Response Team) a vzdelávajú svojich odborníkov. Firmy robia bezpečnostné audity, investujú do nástrojov kybernetickej bezpečnosti a tiež vzdelávajú a zvyšujú zručnosti  svojich zamestnancov. Možné škody spôsobené zanedbaním kybernetickej bezpečnosti sú naozaj veľké a preto je potrebné sa o túto oblasť zaujímať.

Cena ITAPA: IT sieň slávy

S podujatiami ITAPA sa spája najprestížnejšie IT ocenenie na Slovensku: Cena ITAPA. Toto ocenenie sa odovzdáva výnimočným projektom už od roku 2002. Za toto obdobie sa do súťaže prihlásilo celkovo 315 projektov z celého Slovenska.

Industry 4.0: Vek pary, elektriny a počítačov nahradil vek digitalizácie

Stojíme na prahu revolúcie, ktorá prinesie zmeny, o ktorých len tušíme. Štvrtá priemyselná revolúcia je už tu a je len na nás, ako sa k nej postavíme. Prvá priemyselná revolúcia osedlala vodu a paru a tie pomohli zmechanizovať výrobu. Druhá priemy…

Máme priveľa skvelých tém. ITAPA bude preto tento rok trojdňová.

Museli sme to urobiť. Kvôli množstvu nových tém a best practices sme kongres ITAPA tento rok museli rozšíriť na tri dni. Čo vás čaká?

Sergei ButenkoDell Technologies
Sergei Butenko graduated from Tallinn Technical University. He has a long track record working for biggest companies as Intel (1999-2004) at various roles, followed by Cisco (2006-2012) and then De…
Estonian Government Cloud – way to tackle challenges   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2019
Show more
Andrej AleksievCheck Point
Andrej Aleksiev has been the director of Check Point Software Technologies in Slovakia for the past three years. After graduating from a high school in Italy he obtained a doctoral degree in Russia…
Security in cloude and multicloud   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2019
Today, trends in cloud usage are irreversible, even in places where we would not expect such solutions. How can we secure our cloud solutions without losing track of security? Try Multicloud.
Show more
Rastislav JanotaNational Security Authority SK-CERT - Director
Mr. Rastislav Janota has over 20 years of experience in the IT and telecommunication sectors. Over his career, Mr. Janota has held various expert, managerial, and supervisory positions in the field…
Building a secure state   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2019
Legislation in the field of cybersecurity is complete, the basic roles and tasks are determined. So what is ahead of us in the near future? Where do we think the weaknesses are? How to improve the …
Show more