Wanda Buk

štátna tajomnčíka, Ministerstvo pre digitálne záležitosti, Poľsko

Zodpovednosti:

Štátny tajomník na ministerstve pre digitálne záležitosti od júla 2018. V rokoch 2016 až 2018 riaditeľka Centra digitálnych projektov v Poľsku, bola zodpovedná za projekty financované EÚ, s hodnotou viac ako 2 miliardy euro, medzi ktoré patrí okrem iného vytvorenie IT a telekomunikačnej infraštruktúry, služby elektronickej štátnej správy, digitalizácia kultúrneho dedičstva, zlepšenie digitálnych zručností na celoštátnej úrovni (zvlášť schopnosti kódovania), celoplošná popularizácia základných IT poznatkov.

Teraz dohliada na prácu oddelenia pre medzinárodnú politiku, oddelenia telekomunikácií a kanceláriu ministra v nadväznosti na aktivity Centra digitálnych projektov v Poľsku.

Biografia:

Je absolventkou Lodžskej univerzity a francúzskeho obchodného práva na univerzite v Poitiers s magisterským titulom. V roku 2017 získala titul právneho zástupcu.  Postgraduálne štúdium absolvovala na Európskej akadémii diplomacie na Varšavskej škole ekonómie.  Tiež sa zúčastnila na programe "Leadership Academy for Poland", ktorý organizuje Centrum  vodcovstva v spolupráci s Harvardskou univerzitou. Okrem toho študovala medzinárodné vojenské vzťahy na Akadémii vojenských umení, kde teraz dokončuje doktorandské štúdium.

Na začiatku svojej profesionálnej kariéry pracovala v advokátskych kanceláriách, kde pomáhala pri realizácii infraštruktúrnych projektov (aj tých, ktoré boli financované z verejných zdrojov) a poskytovala poradenstvo subjektom pôsobiacim na regulovanom trhu. Je bývalým členom dozorných rád NASK 4, NUW a Mana Solid Invest.

Hovorí plynule anglicky a francúzsky.

Prednášky spíkra

Neboli nájdené žiadne záznamy.
Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2019

Predchádzajúce prednášky

  • Vyberte si svoje bitky: Digitálna agenda pre Poľsko a V4

    Vo svojej prezentácii bude námestníčka ministra Wanda Buk hovoriť v prospech úzkej spolupráce v rámci V4 pri vytváraní dátovej ekonomiky. Budovanie virtuálnych dátových skladov poskytne krajinám V4 reálnu príležitosť na zrýchlenie ich hospodárskeho rastu. Okrem iného podporí aj rozvoj technológií umelej inteligencie. Aby táto iniciatíva mala skutočný hospodársky účinok, mala by zahŕňať všetkých členov vyšehradskej skupiny. Vzhľadom na prebiehajúce rokovania o rozpočte a práce na novom digitálnom programe by sa štáty V4 mali zomknúť a podporiť jednotný pohľad na digitalizáciu.

    Videozáznam

  • Diskusia