• English
SVK
ENG

Buk Wanda

štátna tajomnčíka, Ministerstvo pre digitálne záležitosti, Poľsko
Wanda Buk

Zodpovednosti:

Štátny tajomník na ministerstve pre digitálne záležitosti od júla 2018. V rokoch 2016 až 2018 riaditeľka Centra digitálnych projektov v Poľsku, bola zodpovedná za projekty financované EÚ, s hodnotou viac ako 2 miliardy euro, medzi ktoré patrí okrem iného vytvorenie IT a telekomunikačnej infraštruktúry, služby elektronickej štátnej správy, digitalizácia kultúrneho dedičstva, zlepšenie digitálnych zručností na celoštátnej úrovni (zvlášť schopnosti kódovania), celoplošná popularizácia základných IT poznatkov.

Teraz dohliada na prácu oddelenia pre medzinárodnú politiku, oddelenia telekomunikácií a kanceláriu ministra v nadväznosti na aktivity Centra digitálnych projektov v Poľsku.

Biografia:

Je absolventkou Lodžskej univerzity a francúzskeho obchodného práva na univerzite v Poitiers s magisterským titulom. V roku 2017 získala titul právneho zástupcu.  Postgraduálne štúdium absolvovala na Európskej akadémii diplomacie na Varšavskej škole ekonómie.  Tiež sa zúčastnila na programe "Leadership Academy for Poland", ktorý organizuje Centrum  vodcovstva v spolupráci s Harvardskou univerzitou. Okrem toho študovala medzinárodné vojenské vzťahy na Akadémii vojenských umení, kde teraz dokončuje doktorandské štúdium.

Na začiatku svojej profesionálnej kariéry pracovala v advokátskych kanceláriách, kde pomáhala pri realizácii infraštruktúrnych projektov (aj tých, ktoré boli financované z verejných zdrojov) a poskytovala poradenstvo subjektom pôsobiacim na regulovanom trhu. Je bývalým členom dozorných rád NASK 4, NUW a Mana Solid Invest.

Hovorí plynule anglicky a francúzsky.


Prednášky spíkra
Medzinárodný kongres ITAPA 2018
Prednáška - Vyberte si svoje bitky: Digitálna agenda pre Poľsko a V4
Medzinárodný kongres ITAPA 2018
Prednáška - Diskusia
Návrat do aplikácie
Bronzoví partneri
 
 • DTCA_krivky
 • ed logo
 • Flowmon_networks_transparent
 • gd-team_rgb
 • icz
 • logo_lynx (002)
 • logo_SEAK-2
 • SOFTEC - logo - CMYK
 • Sophos_logo.svg
 • TND_logo
 
Mediálni partneri
 • Hlavní mediálni partneri:
 • logo TA3 3D_mensie
 • logo_Zivesk
  • sita2
 • radio+rtvs
 
 • Mediálni partneri:
 • 01 PCR_logo_CMYK
 • zm_logo
 • touchit_logo
 • webreport_logo
Technická realizácia
S podporou
OPII_UPVII_EU     
visegrad_fund_logo_blue (002)