Róbert Babeľa

Ústav zdravotníckych disciplín VŠZaSP sv. Alžbety, Vedúci ÚZD

Róbert Babeľa vyučuje na vysokej škole a pôsobí zároveň aj ako špecialista na oblasť hodnotenia zdravotníckych technológií, ktorej sa venuje od roku 2008. Je absolventom Trnavskej Univerzity v Trnave, Open University Business School, Londýn, UK a University of Sheffield, Sheffield, UK. Je autorom a spoluautorom viac ako 150 publikácií doma a v zahraničí a praktické zručnosti získava aj počas svojho viac ako 19 ročného pôsobenia na rôznych pozíciách v oblasti zdravotníctva. Prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA, je členom predsedníctva Rady vysokých škôl SR, členom stálej pracovnej skupiny Akreditačnej komisie, Editor-in Chief pre International Healthcare Journal, členom niekoľkých redakčných rád či odborných spoločností. V súčasnosti pracuje aj na projektoch, ktoré sa týkali vyčísľovaniu skutočných priamych a nepriamych nákladov z pohľadu platcov na vybranú diagnózu v Slovenskej republike.

 

  • Dátové analýzy v zdravotníctve: quo vadis?   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2020

    Od roku 2017 sme v rámci našich analýz priniesli nové pohľady a najpresnejšie možné nákladové dáta na vybrané ochorenia z pohľadu chorého pacienta alebo z pohľadu celej populácie. Tieto dáta však neslúžia len na jednorázovú prezentáciu, no prinášajú návody kde a kým spôsobom využívať zdroje, ktoré budú stále obmedzené, efektívnejšie. Prezentácia ukáže zaujímavé pohľady na to čo už dnes vieme a na to kam by sme mohli kráčať v oblasti dát a nákladov v zdravotníctve, a nielen v ňom.
Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2020
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným