Róbert Babeľa

Ústav zdravotníckych disciplín VŠZaSP sv. Alžbety, Vedúci ÚZD

Róbert Babeľa vyučuje na vysokej škole a pôsobí zároveň aj ako špecialista na oblasť hodnotenia zdravotníckych technológií, ktorej sa venuje od roku 2008. Je absolventom Trnavskej Univerzity v Trnave, Open University Business School, Londýn, UK a University of Sheffield, Sheffield, UK. Je autorom a spoluautorom viac ako 150 publikácií doma a v zahraničí a praktické zručnosti získava aj počas svojho viac ako 19 ročného pôsobenia na rôznych pozíciách v oblasti zdravotníctva. Prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA, je členom predsedníctva Rady vysokých škôl SR, členom stálej pracovnej skupiny Akreditačnej komisie, Editor-in Chief pre International Healthcare Journal, členom niekoľkých redakčných rád či odborných spoločností. V súčasnosti pracuje aj na projektoch, ktoré sa týkali vyčísľovaniu skutočných priamych a nepriamych nákladov z pohľadu platcov na vybranú diagnózu v Slovenskej republike.

 

Prihláste sa na Jarná ITAPA 2021
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným