Barbara Sztokfisz

Kościuszko Institute

Barbara pracuje v Kosciuszkom inštitúte od roku 2017 ako vedecká pracovníčka, projektová manažérka Európskeho fóra pre kybernetickú bezpečnosť - CYBERSEC a šéfredaktorka časopisu Eurepean Cyber-Security Journal (ECJ). Vyštudovala odbor Medzinárodná ekonomika a Európske štúdie na Krakowskej ekonomickej univerzite a francúzsky jazyk a literatúra na Jagellonskej univerzite. Je tiež kandidátom na PhD na Krakowskej ekonomickej univerzite. Vyštudovala medzinárodnú ekonomiku na Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Jej záujmy zahŕňajú procesy ekonomickej zmeny v kontexte nových technológií, teóriu hospodárskeho rastu a medzinárodnej bezpečnosti. Je autorkou rôznych publikácií v oblasti technológií a ich vplyvu na ekonomiky a spoločnosti.

Prihláste sa na Medzinárodný kongres Jarná ITAPA 2019

Prednášky spíkra