Milan Pikula

Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT, Zástupca riaditeľa

Milan Pikula mal to šťastie, že premenu spoločnosti z papierovej na informačnú nevidel len zhora, ale priamo sa jej aj zúčastnil. V súčasnosti je zástupcom riaditeľa Národnej jednotky SK-CERT (Slovak Computer Emergency Reponse Team) pri Národnom bezpečnostnom úrade. Jednotka sa stará o to, aby nedochádzalo k bezpečnostným incidentom na internete. Ak už k nim dôjde, má za úlohu odstraňovať ich následky a pomáhať obnovovať prevádzku informačných systémov.

Milan sa cíti doma v témach unix, siete, kybernetická bezpečnosť a programovanie. Na Medzinárodnom kongrese ITAPA 2018 sa podelí o svoje poznatky z blockchainu a vysvetlí, ako môže byť efektívnym nástrojom aj pre verejnú správu.

Prihláste sa na Jarná ITAPA 2020