Alessandro Annoni

Spoločné výskumné centrum Európskej komisie

Alessandro Annoni je jednou z kľúčových postáv Spoločného výskumného centra Európskej komisie, pre ktoré pracuje od roku 1997. Alesandrovou Alma mater je Milánska univerzita, na ktorej vyštudoval fyziku. Pred príchodom do výskumného centra Komisie pracoval takmer 20 rokov v súkromnom sektore v oblasti manažmentu firiem špecializujúcich sa na pozorovanie Zeme, geomatiku a vývoj informačných systémov. 

Od roku 2006 bol Alessandro spolupredsedom skupiny pre pozorovanie Zeme (Earth Observations Group). V roku 2013 získal od Európskej geovedeckej únie medailu Iana McHarga za svoj prínos pri využití aplikovaných informačných technológií vo výskume Zeme a vesmíru.

Alessandro bude na Medzinárodnom kongrese ITAPA 2018 rozprávať o digitálnej transformácii v kontexte verejných politík Európskej únie ako aj o vplyve digitálnych technológií na spoločnosť.

Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2019

Prednášky spíkra