Anushka Kaushik

Globsec, Výskumníčka, Cyber Resilience Program

Anushka Kaushik v súčasnosti vedie program politiky kybernetickej bezpečnosti v inštitúte GLOBSEC v Bratislave. Špecializuje sa na počítačové stratégie, uplatňovanie medzinárodného práva v kybernetickom priestore a procesy priraďovania pri kybernetických útokoch. Má magisterský titul z Sciences Po v Paríži a pred vstupom do GLOBSEC krátko pracovala v Medzinárodnej obchodnej komore.

Prednášky spíkra

  • Ako vybudovať bezpečnú verejnú inštitúciu?

  • Jej prezentácia bude venovaná hodnoteniu indexu kybernetickej pripravenosti 2.0 pre Slovensko, ktoré hodnotilo kybernetickú pripravenosť krajiny vo viac ako 100 ukazovateľoch. Projekt bol realizovaný v spolupráci GLOBSEC a Potomac Institute for Policy Studies a predstavuje prvú aplikáciu Indexu na krajinu v regióne CEE. Anushka predstaví koncepciu a výsledky štúdie, ako aj súčasné globálne trendy v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2019

Predchádzajúce prednášky

  • Ako vybudovať bezpečnú verejnú inštitúciu?

  • Jej prezentácia bude venovaná hodnoteniu indexu kybernetickej pripravenosti 2.0 pre Slovensko, ktoré hodnotilo kybernetickú pripravenosť krajiny vo viac ako 100 ukazovateľoch. Projekt bol realizovaný v spolupráci GLOBSEC a Potomac Institute for Policy Studies a predstavuje prvú aplikáciu Indexu na krajinu v regióne CEE. Anushka predstaví koncepciu a výsledky štúdie, ako aj súčasné globálne trendy v oblasti kybernetickej bezpečnosti.