• English
SVK
ENG

Medzinárodný kongres ITAPA 2018
Hotel Crowne Plaza, Bratislava

Miesto:Hotel Crowne Plaza, Bratislava
Začiatok:13.11.2018
Koniec:14.11.2018
07:30
REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV, ranná káva a čaj
08:30
8:30 - 09:50 Otvorenie druhého dňa kongresu - Kybernetická bezpečnosť
08:30
J.E. Zvi Aviner Vapni, Veľvyslanec štátu Izrael, Izraelská ambasáda na Slovensku
Otvárací príhovor
08:38
Avi Glanz, Ministerstvo energetiky Izraela, Energy CERT
David Grau, Ministerstvo energetiky Izraela, Energy CERT
Energy CERT
08:45
Jan Majtan, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Cena bezpečného používania informačno-komunikačných technológií
09:25
Tomáš Hlavsa, ATOS IT Solutions and Services
Výzvy kybernetickej bezpečnosti Slovenska
09:35
Thomas Vavra, Associate Vice President, Software, Customer Insights & Analysis, IDC CEMA
Rola bezpečnosti v digitálnej transformácii strednej a východnej Európy: aktuálny stav a trendy
09:45
09:50 - 10:30 Kybernetická bezpečnosť – diskusný panel
Kybernetické hrozby prenikajú v súčasnosti do všetkých oblastí spoločnosti: do ekonomiky aj politiky, do verejného aj súkromného sektora, do vojenskej aj civilnej oblasti, sú prítomné vo vnútri štátov aj na medzinárodnej scéne, týkajú sa kritickej infraštruktúry, ako sú telekomunikačné alebo energetické siete, aj zariadení, ktoré používame bežne v domácnostiach. Kybernetická bezpečnosť už nie je oblasť, ktorou by sa mali zaoberať len IT špecialisti a bezpečnostní experti. Vzhľadom na komplexnosť kybernetických hrozieb a ich potenciálne dopady (technické, ekonomické, spoločenské, politické, diplomatické) je potrebné, aby sa kybernetická bezpečnosť stala horizontálnou témou, ktorá bude v hľadáčiku politikov na centrálnej aj regionálnej úrovni, vysokých manažérov vo verejnej aj súkromnej sfére, ale tiež napríklad aj právnikov, legislatívcov a diplomatov. 
Diskusný panel sa zameria na stručné zmapovanie hlavných vektorov kybernetických bezpečnostných rizík, identifikáciu najvážnejších hrozieb a dúfajme že poskytne inšpiráciu pre relevantných decision maker-ov.
09:45
Marek Čanecký, ITAPA
Katarína Ivantyšynová, ITAPA
Úvodné slovo chairmanov
09:50
Jean Bayon de la Tour, Marsh & McLennan Companies
Botond Feledy, Institute of Social Reflection
Rastislav Janota, SK-CERT
Barbara Sztokfisz, Kościuszko Institute
Martin Sůra, ATOS IT Solutions and Services
Zsolt Géczi, Fortinet
Diskusný panel
10:30
Coffee - break
11:15
11:00 – 12:30 Efektívna verejná správa
11:40
Ivo Kovačič, ATOS IT Solutions and Services
Automatizácia procesov vo verejnej správe
11:50
Lenka Usačevová, DXC Technology
Peter Handzuš, DXC Technology
Okamžité platby TIPS a mobilné eID občana
12:00
Denisa Žiláková, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Nové možnosti financovania projektov e- governmentu
12:10
Jaroslav Kmeť, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Modern-eSlovensko, štát priateľský k ľuďom
12:30
Obed
13:30
Sekcia 2
13:30 – 15:00 eGovernment
13:30
Milan Ištván, Partnerstvá pre prosperitu
Alena Kuišová, ITAPA
Úvodné slovo chairmana
13:35
Ján Bačko, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Jedenkrát a dosť
13:45
Martin Mihálik, DXC Technology
Mobilná lustrácia
13:55
Miroslav Jemala, ATOS IT Solutions and Services
Bezpapierová kancelária
14:15
Milan Pikula, SK-CERT, Národný bezpečnostný úrad
Efektívny blockchain pre verejnú správu
14:25
Ľubor Illek, Slovensko.Digital
Lesk a bieda riadenia údajov
14:35
13:30 – 15:00 Dáta v zdravotníctve - diskusný panel

Panel bude nadväzovať na plenárne prezentácie a bude mať prevažne diskusný charakter. Cieľom je nastoliť tému analýzy nákladov zdravotnej starostlivosti a to najmä vo vzťahu k hodnoteniu ekonomických prínosov inovácii (nových liečiv, nových terapeutických postupov a pod.). V zásade platí, že pri dobre spracovaných modeloch hodnotenia nákladov (priamych aj nepriamych) a prínosov liečby sú prostriedky alokované ďaleko efektívnejšie, čo zlepšuje kvalitu zdravotnej starostlivosti populácie a to bez nutnosti zvyšovania nákladov.  Analýzu nákladov je možné spracovať aj dnes a to vo veľmi dobrej kvalite. A dokonca k tomu aj existujú dáta. Ale tie nie sú dostupné. Vyskytujú na rôznych miestach a v rôznych formátoch a zatiaľ sa nevyužívajú tak, aby mohli viesť k systematickej politike hodnotenia. Cieľom panelu tak bude zhromaždiť všetkých relevantných predstaviteľov a posunúť ich vnímanie smerom k potrebe vytvorenia obdoby anglickej National Institute for Health and Care Excellence.

13:30
Róbert Babeľa,
Cost Data in Healthcare
13:40
Dr. Mark Campbell, Acting Programme Director – Devices and Diagnostics, NICE, UK
Healthcare data issues: a NICE perspective
13:50
Martin Smatana, Inštitút zdravotnej politiky, MZ SR
Pohľad MZ SR na problematiku dát
14:00
Marian Šimegh, Národné centrum zdravotníckych informácií
Aktuálna situácia projektu ezdravie v SR
14:10
Dr. Mark Campbell, Acting Programme Director – Devices and Diagnostics, NICE, UK
Richter Trevor, the Canadian Coordinating Office for Health Technology Assessment (CADTH), Kanada
Martin Smatana, Inštitút zdravotnej politiky, MZ SR
Ľubica Hlinková, Všeobecná zdravotná poisťovňa
Marian Šimegh, Národné centrum zdravotníckych informácií
Eva Kováčová, Liga Proti Rakovine
Iveta Palešová, AIFP
Rastislav Bajtoš,
Peter Holba, TelenetDoctor
Diskusia
13:30 – 15:00 V4 Cyber Security

V paneli sa bude diskutovať, akým spôsobom bola smernica adoptovaná v krajinách V4, či už z hľadiska vybudovania národných štruktúr, cezhraničnej spolupráce alebo národného dohľadu nad kritickými sektormi.) na:

V paneli zaznejú prezentácie a bude diskutovať na tému, akým spôsobom sa smernica NIS zavádza do praxe v krajinách V4, či už z hľadiska vybudovania národných štruktúr, cezhraničnej spolupráce alebo národného dohľadu nad kritickými sektormi.

13:30
Marek Čanecký, ITAPA
Katarína Ivantyšynová, ITAPA
Úvodné slovo chairmanov
13:35
Csaba Krasznay, National University of Public Service
Cybersecurity Academy
13:45
Martina Ulmanová, Národní centrum kybernetické bezpečnosti
Přístup a zkušenosti České republiky s přípravou strategických table-top cvičení
13:55
Tomáš Hlavsa, ATOS IT Solutions and Services
Hoox, bezpečná mobilná komunikácia
14:05
Peter Kočík, Fortinet
Fortinet Security Fabric s AI
14:15
Roman Čupka, Flowmon Networks
Na viditeľnosti v počítačovej sieti záleží
14:20
Barbara Sztokfisz, Kościuszko Institute
Digitálna iniciatíva Trojmorie
14:30
15:00
Coffee - break
15:15
15:00 – 16:30 Výročný okrúhly stôl
15:35
Ján Hargaš, Slovensko.Digital
Niečo špeciálne na záver
15:45
Zdenko Böhmer, DXC Technology
Emil Fitoš, IT Asociácie Slovenska
Pavol Frič, DITEC
Milan Ftáčnik, Slovenská informatická spoločnosť
Ján Hargaš, Slovensko.Digital
Jaroslav Kmeť, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Martin Sůra, ATOS IT Solutions and Services
Výročný okrúhly stôl
16:30
Slávnostné ukočenie kongresu - čaša vína (tombola)
Program na stiahnutie


Bronzoví partneri
 
 • DTCA_krivky
 • ed logo
 • Flowmon_networks_transparent
 • gd-team_rgb
 • icz
 • logo_lynx (002)
 • logo_SEAK-2
 • SOFTEC - logo - CMYK
 • Sophos_logo.svg
 • TND_logo
 
Mediálni partneri
 • Hlavní mediálni partneri:
 • logo TA3 3D_mensie
 • logo_Zivesk
  • sita2
 • radio+rtvs
 
 • Mediálni partneri:
 • 01 PCR_logo_CMYK
 • zm_logo
 • touchit_logo
 • webreport_logo
Technická realizácia
S podporou
OPII_UPVII_EU     
visegrad_fund_logo_blue (002)