• English
SVK
ENG

Medzinárodný kongres ITAPA 2018
Hotel Crowne Plaza, Bratislava

Miesto:Hotel Crowne Plaza, Bratislava
Začiatok:13.11.2018
Koniec:14.11.2018
07:30
REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV
08:30
8:30 - 10:00 Slávnostné otvorenie kongresu ITAPA 2018
V otváracom plenárnom paneli vystúpia čelní politickí predstavitelia krajín Vyšehradskej štvorky, ktorí zodpovedajú za riadenie a koordináciu aktivít budovania informačnej spoločnosti, resp. eGovernmentu. Predstavia nám, aké sú ich priority, kľúčové projekty a tiež, akým spôsobom ich krajiny reagujú na kľúčové digitálne trendy. Dotknú sa taktiež toho, kde v tejto oblasti sú silné stránky a príležitosti V4 regiónu.
08:35
Richard Raši, podpredseda vlády SR, Digitálna stratégia
Otvárací príhovor
08:50
Wanda Buk, Ministerstvo pre digitálne záležitosti , Poľsko
Vyberte si svoje bitky: Digitálna agenda pre Poľsko a V4
09:00
Vladimír Dzurilla, Národní agentura pro komunikační a informační technologie, Česká republika
Prednáška
09:10
Ferenc Vágujhelyi, Predseda Národnej rady pre telekomunikácie a informačné technológie
Prednáška
09:20
Jiří Buriánek, Generálny sekretár, Európsky výbor pre regióny
Podpora procesu digitalizácie EÚ európskym výborom pre regióny
10:00
Coffee - break
10:30
sekcia (data AI a smart cities I)
10:30 - 12:30 Dáta a umelá inteligencia
Úvodný plenárny panel Umelá inteligencia a dáta sa pozrie na fenomén umelej inteligencie z viacerých uhlov pohľadu. Na úvod to bude komplexný pohľad na to, akým spôsobom umelá inteligencia transformuje našu súčasnú spoločnosť.  
S umelou inteligenciou veľmi úzko súvisia dáta, bez ktorých by boli všetky súčasné algoritmy umelej inteligencie len zhlukom znakom niektorého z programovacích jazykov. Tu sa zameriame na strategický a legislatívny rámec pre dáta a ich pohyb v EÚ. Ďalej to bude tzv. všeobecná/silná umelá inteligencia ako jedna z vetiev výskumu umelej inteligencie, ktorej cieľom je vytvoriť univerzálny systém použiteľný vo všetkých doménach a ktorá ostáva stále jednou z najväčších výziev výskumu v tejto oblasti.  
10:30
Alessandro Annoni, Spoločné výskumné centrum Európskej komisie
Digitálna transformácia a umelá inteligencia
10:40
Yvo Volman, Európska komisia
Smerom k spoločnému európskemu priestoru dát
10:50
Peter Augustín, DXC Technology
Bionix v eGov
11:00
Ivo Kovačič, ATOS IT Solutions and Services
Prednáška
11:25
Juraj Bezděk, Sféra
Umelá inteligencia. Zoznámte sa
11:35
Marek Havrda, GoodAI
Všeobecná umelá inteligencia
11:35
Miriam Letašiová, Ministerstvo hospodárstva SR
Akčný plán inteligentného priemyslu
10:30 - 12:30 Smart Cities Workshop I.

Podujatie sa koná 13. novembra v Crowne Plaza Hotel, Bratislava. Cieľom workshopu je výmena skúseností predstaviteľov samospráv, miest a expertov z krajín V4 s implementáciou Smart City konceptov a princípov do regionálnych stratégií.

Budeme diskutovať transformáciu verejných služieb na príkladoch best practices z krajín V4. Diskutované témy budú strategický rámec Smart Cities, Smart Governance a hospodárenie transformovaných verejných služieb, ISO štandard v správe verejných služieb a knowledge government.

10:40
Vladimír Jurík, Smart city klub SK
Slovenský rámec Smart City
10:50
Bohdan Urban, Ministerstvo vnútra ČR
Knowledge Government pro eGovernment a Smart Cities
11:00
Mateusz Jarosiewicz,
Smart City platform Polska
11:10
László Mátyus,
Smart Debrecen
12:30
Obed
 

13:30
Sekcia 1 (prvý deň)
13:30 - 15:00 Cloud
13:50
Mikuláš Strelecký, InterWay
Hybridný natívny PaaS
14:00
Martin Bezek, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Vytváranie podmienok pre realizácie hybridného vládneho cloudu
14:20
Filip Bednárik, essential data
Architektúra mikroslužieb
13:30 - 15:00 Potenciál nových technológií

Technológie ako umelá inteligencia či blockchain výrazne ovplyvnia fungovanie ekonomiky, štátu a spoločnosti. Vyspelé krajiny sveta sa snažia vyťažiť čo možno najväčší potenciál týchto technológií. Európa dlhodobo zaostáva za globálnymi lídrami akými sú USA, Čína či Japonsko, čo sa odzrkadľuje napríklad v priamych investíciách do vývoja technológií ako umelá inteligencia. Európska komisia chce zmeniť tento negatívny trend, a preto predložila návrh série opatrení, aby umelá inteligencia posilnila priemyselný a technologický potenciál Európy a zároveň udržala globálnu konkurencieschopnosť Únie. Okrem zvýšenia verejných a súkromných investícií do moderných technológií je potrebné zaoberať sa aj socio-ekonomickými otázkami a vytvorením etického a právneho rámca, ktoré zabezpečí, že technologický rozmach bude mať pozitívny dopad na fungovanie spoločnosti. Dokáže Európska únia výraznejšie posilniť investície do vývoja inovatívnych technológií a vyrovnať sa globálnym lídrom ako USA či Čína? Ako ovplyvní aplikovanie technológií ako umelá inteligencia pracovný trh a vzdelávací systém? Aké sú ciele a konkrétne aktivity Slovenska v tejto oblasti? Vieme vytvoriť zmysluplné regulačné prostredie, tak aby technológie mali pozitívny vplyv na našu ekonomiku a spoločnosť?

 

13:30
Hartmut Schultze, Hewlett Packard Enterprise
Prednáška
13:40
Vladimír Broniš, ATOS IT Solutions and Services
Virtuálna realita a vzdelávanie v synergii
14:00
Jiří Kůs, Asociace nanotechnologického průmyslu
(Nano)technologická revolúcia
14:10
Tomáš Frajt, Interway
Prednáška
13:30 - 15:00 Smart Cities Workshop II.

Podujatie sa koná 13. novembra v Crowne Plaza Hotel, Bratislava. Cieľom workshopu je výmena skúseností predstaviteľov samospráv, miest a expertov z krajín V4 s implementáciou Smart City konceptov a princípov do regionálnych stratégií.

Budeme diskutovať transformáciu verejných služieb na príkladoch best practices z krajín V4. Diskutované témy budú strategický rámec Smart Cities, Smart Governance a hospodárenie transformovaných verejných služieb, ISO štandard v správe verejných služieb a knowledge government.

13:30
Marie Zezůlková, Národní centrum energetických úspor, CZ
RASC Rámec metodiky pro řízení transformovaných veřejných služeb
15:00
Coffee-break
15:15
Sekcia2
15:15 - 16:45 Verejné obstarávanie v IT inak - diskusný panel

Len jedno slovo. Obstarávanie. Uhoľný kameň všetkých IT projektov. Rýchly a efektívny výber kvalitných dodávateľov vedie k úspechu. Naopak, zdĺhavé obstarávanie s rozpačitým koncom je recept na zlyhanie.

Už teraz sú v zákone o verejnom obstarávaní možnosti ako šité na IT projekty, ktoré by výrazne uľahčili a zrýchlili obstarávanie a určite by sa mali začať čo najskôr využívať. Alebo nie? Nie je snaha o využívanie nových nástrojov obstarávania len pokusom o oslabenie konkurencie?

15:15
Lucia Kondáš, ITAPA
Úvodné slovo chairmana
15:20
Marek Griga, Tatra Tender
Jaroslav Kračún, Európska komisia
Emil Fitoš, IT Asociácie Slovenska
Marián Marek, ITAS
Ján Hargaš, Slovensko.Digital
Diskusný panel
15:15 - 16:45 Smart Cities and Regions
15:15
Milan Ftáčnik, Slovenská informatická spoločnosť
Úvodné slovo chairmana
11:35
Miriam Letašiová, Ministerstvo hospodárstva SR
Akčný plán inteligentného priemyslu
15:30
Pavel Nácovský, Rada a Akademie pro Smart City (RASC)
Prednáška
15:40
Gwendolyn Carpenter, Európska investičná banka
Prednáška
15:50
Igor Wzoš, mesto Poprad
Prednáška
15:15 - 16:45 Umelá inteligencia

Umelá inteligencia už nie je sci-fi. Už sa stala pracovným nástrojom. Nástrojom, ktorý je už dnes bežnou súčasťou nášho života a ktorý už prestal budiť údiv. Panel sa bude primárne venovať takýmto praktickým ukážkam využitia umelej inteligencie.

15:15
Marcela Havrilová, Microsoft
Radoslav Repa, Ministerstvo zahraničných vecí a EÚ záležitostí SR
Úvodné slovo chairmana
15:20
Michal Zuzula, DXC Technology
Umelá inteligencia radí a riadi
15:40
Mária Bieliková, FIIT STU
Prednáška
15:50
Juraj Buček, ICZ Slovakia
Projekt EMPATTICS
16:45
Ukončenie prvého dňa kongresu


Bronzoví partneri
 
 • DTCA_krivky
 • EMM_logo
 • ed logo
 • icz
 • logo_lynx (002)
 • logo_SEAK-2
 • SOFTEC - logo - CMYK
 
Mediálni partneri
 • Hlavní mediálni partneri:
 • logo TA3 3D_mensie
 • logo_Zivesk
  • sita2
 • radio+rtvs
 
 • Mediálni partneri:
 • 01 PCR_logo_CMYK
 • zm_logo
 • touchit_logo
Technická realizácia
S podporou
UPVSR_logo   logo OPII_ESIF    visegrad_fund_logo_blue (002)