• English
SVK
ENG

BILLÝ ĽUBOMÍR

Konzultant, Centire, s. r. o.
ĽUBOMÍR BILLÝ
Ľubomír Billý je absolventom inžinierskeho a doktorandského štúdia na Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Od roku 2012 pracuje v spoločnosti Centire, aktuálne na pozícií konzultant. Ako člen oddelenia medzinárodných projektov a spoločenských inovácií má na starosti prípravu inovačných projektov pre klientov zo súkromného a verejného sektora financovaných hlavne z programov Horizont 2020 a Erasmus+.  Zároveň sa podieľa na príprave a realizácii projektov so zapojením spoločnosti Centire s.r.o. financovaných z medzinárodných zdrojov. Participoval aj na projekte LEGEND zameranom na metodiku intelektuálneho kapitálu pre malé a stredné podniky a ich partnerov a projekte SO-PC-PRO o inovatívnych riešeniach vo výrobe. Aktuálne je projektovým manažérom medzinárodného projektu OpenMaker, ktorého hlavným cieľom je spájanie výrobných firiem a inovátorov.

Prednášky spíkra
Medzinárodný kongres ITAPA 2017: Technology & HumanITy
- OpenMaker – prečo využívať otvorené inovácie vo výrobe?
Medzinárodný kongres ITAPA 2017: Technology & HumanITy
- OpenMaker – prečo využívať otvorené inovácie vo výrobe?
Medzinárodný kongres ITAPA 2018
- OpenMaker – prečo využívať otvorené inovácie vo výrobe?
Návrat do aplikácie
Bronzoví partneri
 
 • DTCA_krivky
 • EMM_logo
 • ed logo
 • icz
 • SOFTEC - logo - CMYK
 
Mediálni partneri
 • Hlavní mediálni partneri:
 • logo TA3 3D_mensie
 • logo_Zivesk
  • sita2
 • radio+rtvs
 
 • Mediálni partneri:
 • 01 PCR_logo_CMYK
 • zm_logo
 • touchit_logo
Technická realizácia
S podporou
UPVSR_logo   logo OPII_ESIF  logo_nases