Martina Slabejová

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Medzi rokmi 1999 až 2016 pracovala v Microsoft Ltd na rôznych pozíciách. Od roku 2006 bola riaditeľkou pre verejný sektor na Slovensku, od roku 2012 riaditeľkou pre CEE verejný sektor, so zodpovednosťou za 33 krajín v regióne a v októbri 2016 skončila na pozícii riaditeľky pre verejný sektor v CEE, zahŕňajúc štátnu správu, zdravotníctvo, kybernetickú bezpečnosť a školstvo. Vďaka práci v natoľko rôznorodom prostredí, ktoré zahŕňalo verejnú správu v krajinách strednej Európy (Poľsko, Česká republika, Maďarsko, Slovensko) ako aj strednú Áziu (Kazachstan, Turkmenistan, Mongolsko) sa mohla venovať rôznym stupňom rozvoja verejnej správy a využiť príklady z rozvinutejších krajín v krajinách, kde je digitalizácia a informatizácia verejnej správy na inej úrovni. Predstavovanie a workshopy pre vládnych zákazníkov a vládne workshopy venované cloudu, bezpečnosti a mobilite boli súčasťou každodennej práce v krajinách daného regiónu. Medzi rokmi 2012 a 2016 Martina viedla City Next iniciatívu v Microsoft CEE, so zameraním na riešenia Smart City týkajúce sa miestnych štátnych subjektov.

Od 1. októbra pracuje ako generálna riaditeľka oddelenia správy informatizácie spoločnosti na Úrade vicepremiéra pre investície a informatiku, agentúry, ktorá je umiestnená v centre vlády a zodpovedá za celú digitálnu agendu. Vedie oddelenie, ktoré má na starosti zavedenie stratégie informačnej spoločnosti schválenej slovenskou vládou v októbri 2016, ako aj správu všetkých fáz reformy eGovernmentu: od tvorby politiky cez plánovanie a realizáciu až po prevádzku. Kľúčový integračný nástroj verejných elektronických službách je realizovaný intervenciou štrukturálnych fondov Európskej únie a štátnym rozpočtom. Okrem iného zodpovedá za aktivity jednotného digitálneho trhu, keďže Úrad koordinuje implementáciu európskej iniciatívy DSM na národnej úrovni.

Študovala na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre a PhD z ekonomiky získala na Univerzite Komenského v Bratislave.

 
Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2021
 • Princíp „jedenkrát a dosť“ vo verejnej správe   |   Jarná Itapa 2018

  V priebehu rokov 2018 - 2021 sa sústredíme na viditeľné zlepšenia eGov služieb pre občanov a podnikateľov, prioritizujeme služby, ktoré najviac zaťažujú občanov a podnikateľov. Zameriame sa na odstraňovanie bariér širšieho využívania elektronických služieb, vytvorenie príjemnejšieho užívateľského rozhrania, správu referenčných údajov a najmä na kvalitu dát. Elektronické služby ako platby cez internet, výpisy z registrov, dostupnosť cez mobil, prehľadnejšie vyhľadávanie, jednoduchá navigácia službami, manuály, príučky, on- line sprievodcovia službami ako aj možnosť sťažovať  sa a poskytnúť spätnú väzbu sú veci, ktoré môžu občania a podnikatelia očakávať v najbližšom období a slovensko.sk je a bude brána, kde sa občan z jedného bodu dostane k službám, ktoré potrebuje v danej životnej situácii riešiť. Na strane štátu, orchestrácia a integrácia procesov prinesie automatizáciu a zrýchlenie a naším zámerom je aj aktívne využitie možností AI v oblasti business analytiky a Blokchain. Prezentácia predstaví, v ktorej fáze tohto procesu sa nachádzame, aké projekty máme schválené, na ktoré čakáme, ako zvládneme  problematiku bezpečnosti  a ochranu osobných údajov a akú legislatívu k tomu potrebujeme prijať, aká je časová postupnosť a riziká tohto procesu. 
   

   
 • Diskusia   |   Jarná Itapa 2018

 • DISKUSIA: Okrúhly stôl   |   Jarná Itapa 2018

  Posuňme sa do roku 2020. Ako bude vyzerať vtedy slovenský eGovenrment? Podarí sa zreformovať verejnú správu? Dosiahneme stanovené priority? Budú slovenské regióny a mestá už vtedy nasadzovať smart riešenia? A budú riešenia bezpečné?

  Videozáznam
 • Keynote: Digitalizácia verejnej správy. Ako ďalej?   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2017: Technology & HumanITy

  Vedenie informatizácie nie je len o eGOV projektoch financovaných z európskych zdrojov. Je o systémových zmenách a transformácii spoločnosti do 21. storočia. Práca sekcie RI je o tvorbe vízie modernej krajiny a vytvorení podmienok pre rozvoj digitálnej ekonomiky. Predstavím vám niekoľko zásadných aktivít, riešení a rozhodnutí, ktoré pripravujeme a ktoré zlepšia vašu interakciu s VS.

  Videozáznam
   
 • Keynote: Digitalizácia verejnej správy. Ako ďalej?   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2017: Technology & HumanITy

  Vedenie informatizácie nie je len o eGOV projektoch financovaných z európskych zdrojov. Je o systémových zmenách a transformácii spoločnosti do 21. storočia. Práca sekcie RI je o tvorbe vízie modernej krajiny a vytvorení podmienok pre rozvoj digitálnej ekonomiky. Predstavím vám niekoľko zásadných aktivít, riešení a rozhodnutí, ktoré pripravujeme a ktoré zlepšia vašu interakciu s VS.

  Videozáznam
   
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným