Vojtech Bálint

DXC Technology
Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2019