• English
SVK
ENG

Paovic Tomica

vedúci tímu, Democratic Governance & Economy and Environment, UNDP Montenegro
Tomica PaovicTomica Paovic vedie dva tímy na UNDP v Čiernej Hore: Demokratická správa a Hospodárstvo a životné prostredie (Centrum pre udržateľný rozvoj).

Ako vedúci tímu pre Demokratickú správu sa Tomica zameriava na demokratizáciu a rozvoj Čiernej Hory v prístupovom procese do EU podporovaním zákonnosti, výkonnosti štátnej správy, účinnosti, transparentnosti a zodpovednosti, ľudských istôt a rešpektovania ľudských práv.

Ako vedúci tímu pre Hospodárstvo a životné prostredia má Tomica na zodpovednosti Centrum pre udržateľný rozvoj, ktoré má za cieľ efektívne podporovať Čiernu Horu na ceste k nízkym emisiám a hospodárstvu, ktoré účinne využíva zdroje tak, aby sa zachovala prosperita a blaho miestnych komunít, ich životné prostredie a miestna ekonomika.

Tomica vytvára strategické programy, ktoré propagujú transparentnosť a zodpovednosť na národnej a miestnej úrovni, uľahčujú dostupnosť práva, sú zamerané na chudobných a ženy a zlepšujú vládne kapacity na prijatie štandardov, ktoré spĺňajú kodanské kritéria a politiku pre udržateľný ľudský rozvoj. V spolupráci s vládnymi partnermi a v súlade s medzinárodnými organizáciami a občianskou spoločnosťou Tomica identifikoval a koordinoval intervencie, ktoré zahŕňajú eGovernance pre reformu štátnej správy, Roadmap hospodárnosti zdrojov pre Čiernu Horu a v rámci Národnej správy o ľudskom rozvoji 2016 pripravil odporúčania pre úspešnú neoficiálnu ekonomiku, regionálnu stratégiu rozvoja, stratégiu rozvoja malých vodných elektrární, revíziu národného rámca pre podporu investícií, atď. Okrem toho poskytuje Tomica konzultácie koordinátorovi rezidentov v oblasti štátnej správy a inštitucionálnej reformy.

V Regionálnom centre UNDP v Istanbule Tomica pracoval na návode pre zelenú ekonomiku pre RBEC región.

Tomica Paovic má 14 rokov skúseností ako manažér v štátnych a medzinárodných organizáciách, kde viedol malé dvojčlenné tímy ako aj veľké tímy s viac ako 50 ľuďmi a postaral sa o ich lepšiu efektivitu a výkonnosť, vďaka dobre zorganizovanému plánovaniu a dôrazu na monitorovanie a zhodnocovanie výsledkov. Pred svojim pôsobením v UNDP pracoval ako vedúci sekretariátu priestorového plánovania a ochrany prírody v kabinete zastupujúceho premiéra vlády Čiernej Hory a hlavného mesta Podgorica.

Má MA titul v pracovnom trhu a hospodárskeho rozvoja a hovorí čiernohorsky, anglicky a taliansky.

 

Prednášky spíkra
Medzinárodný kongres ITAPA 2017: Technology & HumanITy
- IKT riešenia pre reformy v Čiernej Hore
Medzinárodný kongres ITAPA 2017: Technology & HumanITy
- IKT riešenia pre reformy v Čiernej Hore
Návrat do aplikácie
Bronzoví partneri
 
 • DTCA_krivky
 • EMM_logo
 • ed logo
 • icz
 • SOFTEC - logo - CMYK
 
Mediálni partneri
 • Hlavní mediálni partneri:
 • logo TA3 3D_mensie
 • logo_Zivesk
  • sita2
 • radio+rtvs
 
 • Mediálni partneri:
 • 01 PCR_logo_CMYK
 • zm_logo
 • touchit_logo
Technická realizácia
S podporou
UPVSR_logo   logo OPII_ESIF  logo_nases