Peter Ďurica

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, generálny riaditeľ

Peter Ďurica je špecialista v oblasti financií, informačných technológií, poradenstva, riadenia kvality a programového a projektového riadenia. V praxi pôsobí už vyše 24 rokov v rôznych odborných a riadiacich pozíciách. Počas svojej kariéry pôsobil 6 rokov v oblasti podnikových financií so zameraním na účtovníctvo, kontroling, dane a finančné systémy.  Následne už 18 rokov pôsobí v oblasti informačných technológií a manažérskeho poradenstva. Od 20. novembra 2018 je generálnym riaditeľom Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES). Pred tým pôsobil 7 mesiacov v dozornej rade NASES a ako profesionál s rozsiahlymi a dlhoročnými skúsenosťami s realizáciou projektov pracoval aj ako poradca pre strategické projekty na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2019

Prednášky spíkra