Peter Ďurica

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, generálny riaditeľ

Peter Ďurica je špecialista v oblasti financií, informačných technológií, poradenstva, riadenia kvality a programového a projektového riadenia. V praxi pôsobí už vyše 24 rokov v rôznych odborných a riadiacich pozíciách. Počas svojej kariéry pôsobil 6 rokov v oblasti podnikových financií so zameraním na účtovníctvo, kontroling, dane a finančné systémy.  Následne už 18 rokov pôsobí v oblasti informačných technológií a manažérskeho poradenstva. Od 20. novembra 2018 je generálnym riaditeľom Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES). Pred tým pôsobil 7 mesiacov v dozornej rade NASES a ako profesionál s rozsiahlymi a dlhoročnými skúsenosťami s realizáciou projektov pracoval aj ako poradca pre strategické projekty na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2020
 • Diskusia   |   Jarná ITAPA 2020

 • Ako vybudovať špičkové tímy v štátnom IT   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2019

  Dynamicky rozvoj digitálnej agendy si vyžaduje kontinuálne zlepšovanie organizácií. Pre dlhodobé dosahovanie cieľov je potrebné mať dobrú stratégiu, prepracované riadenie, spravované procesy a hlavne kvalitných ľudí. Dostatočné množstvo kvalifikovaných IT špecialistov nám pomôže zvyšovať kapacitu a kvalitu elektronických služieb štátu. Na to, aby sme boli úspešní, musíme poznať, aké potrebujeme role a ich odborné kvalifikácie, ako ich budeme získavať, ako ich budeme odmeňovať a motivovať a ako budeme pre nich zabezpečovať kontinuálne vzdelávanie, aby si dlhodobo udržiavali či zvyšovali svoju kvalitu. Najväčšou bariérou v štátnom IT je v súčasnosti systém odmeňovania, ktorý predstavuje platy zviazané v tarifných tabuľkách. Ako sa vysporiadať so súčasnou situáciou a vybudovať špičkové IT tímy v štáte predstaví generálny riaditeľ NASES, Peter Ďurica.

  Videozáznam

 • Transformácia štátneho IT   |   Jarná ITAPA 2019

  Štátne IT je v procese transformácie. V rámci prvej fázy prešla Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) pod Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPPVII). V rámci tejto fázy sa vymedzili kompetencie. ÚPPVII pôsobí ako gestor informačných systémov verejnej správy, zodpovedá za vecný rámec a štandardy a zabezpečuje politické, legislatívne, metodické, koordinačné a dohľadové aspekty štátneho IT. NASES pôsobí ako servisná organizácia, zodpovedá za prevádzkový rámec a poskytovanie služieb a zabezpečuje implementáciu, modernizáciu a prevádzku riešení štátneho IT. V súčasnosti už prebieha druhá fáza transformácie, v rámci ktorej sa NASES transformuje na moderného a spoľahlivého prevádzkovateľa a kľúčového partnera v rámci celkovej digitálnej transformácie Slovenska. Víziu a stratégiu transformácie NASES predstaví generálny riaditeľ Peter Ďurica. 

  Videozáznam
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným