Vladimír Benko

SAŽP, SR
Ing. Vladimír Benko

narodený 30. júla 1958

Vzdelanie:

November 2001:
Inštitút Eco-conseil, Belgicko
Kurz “Eco-poradca: zdieľanie pracovných skúseností”

september až december, 2000:
Academia Istropolitana Nova
Kurz európskeho environmentálneho práva a ekonomiky

Október, 1999:
JICA, Japonsko
“Individuálny tréningový kurz Environmentálna správa a plány regionálneho managementu”

Február, 1998:
US EPA
Študijný pobyt v rámci spolupráce s US EPA

1977 - 1982:
Slovenská technická univerzita, Bratislava, Slov. republika
Elektrotechnika, Informačné systémy, titul: Dipl. Ing.


Pracovné skúsenosti:

2000 - súčasnosť:
Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, Banská Bystrica
Riaditeľ Centra environmentalistiky a informatiky
Vedúci informačných projektov v environmentálnom sektore v SR
člen projektového teamu “Sektorový operačný plán 2002”
Leader twinningového projektu „Implementácia Smernice o EIA“ (2002 – 2003)
člen teamu programovania environmentálnych projektov v SR (2003 – súčasnosť)
Slovenský NFP pre Európsku environmentálnu agentúru (EEA) (2000 – súčasnosť) a zástupca člena Management Boradu EEA za SR (2005 – súčasnosť)
Zodpovednosť za reporting o životnom prostredí SR voči Európskej komisii (2003 – súčasnosť)
Leader projektu Implementácia Seveso II Smernice (2003-2004)
Leader twinningového projektu „Implementácia IPKZ Smernice“ (2004 – Nov 2005)
Leader twinningového projektu „Budovanie inštitúcií a kapacít v environmentálnom sektore ” (2004 – 2006)
Člen teamu pre programy odpadového hospodárstva v 8 regiónoch SR zodpovedný za budovanie IS (2004-2006)

1998 - 2000:
Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, Banská Bystrica
Riaditeľ Centra environmentalistiky a environmentálnej výchovy
Leader projektu “Informačný systém monitoringu” (1998-2000)
Leader slovenského teamu v rámci projektu “ Plán regionálneho environmentálneho manažmentu“ riešeného s japonskou JICA (1998-2000)
expert pre informačné technológie a poradnú skupinu EEA

1993 - 1998:
Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, Banská Bystrica
Riaditeľ odboru informatiky SAŽP
Člen projektového tímu WAN SANET (1992-93)
Leader “Phare Danube Remote Sensing Demo Project” (1994-97)
Co-leader projektu “Conception of Sectorial Information Systems of Ministry of Environment of SR” (1995-96 a 1998-2003)
Leader projektu “ WAN ZPNet” (1996-97)
Leader projektu “Informačný systém pre odbory životného prostredia“ štátnej správy v SR (1996-1998)

1991 - 1993:
Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Slovensko
Vedúci počítačového centra
Vývoj a inštalácia LAN na Univerzite Mateja Bela, Banská Bystrica
Manager informačných systémov, programátor
Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2021: Ako sa stať najlepším?
 • Horúce novinky v GIS - čo nás čaká a neminie   |   Kongres ITAPA 2008: Breaking with Traditions

  Geografické informačné systémy, to je v ostatnej dobe aj diskusia o INSPIRE1). Smernica INSPIRE, prijatá Európskym parlamentom, účinná od 15. mája 2007, je tým štandardizačným nástrojom v Európe, ktorý má v priebehu nasledujúcich pár rokov vytvoriť podmieky a sprístupniť geografické informácie tak, aby v jednotnom európskom priestore nebolo viac problémom korektné zobrazenie javov v mapách  bez ohľadu na hranice štátov. 
  Aký je stav na Slovensku, aké sú očakávané kroky, koho sa to týka a kedy bude zámer realitou? Dozviete sa to v tomto príspevku na ITAPA-e 2008.


  1 ) Smernice ES o infraštruktúre priestorových informácií (INSPIRE) č. 2007/2/EC.
 • Manažment obsahu - čo robiť, aby sa web napĺňal a žil - príklad Enviroportálu   |   Kongres ITAPA 2006


  Včasné, kvalitné a spoľahlivé informácie o životnom prostredí (ŽP) nám, ako naše právo, zaručuje Ústava SR. K uvedeným atribútom treba ešte pridať atribút aktuálnosti a máme na svete požiadavku, ktorú v SAŽP pretavili do Enviroportálu (www.enviroportal.sk), najnavštevovanejšieho zdroja informácií o ŽP na Slovensku. To, čo si jeho tvorcovia dali za cieľ pri vzniku projektu, ako je to celé organizované, aké služby portál ponúka a aké sú skúsenosti z ročnej ostrej prevádzky, sa dozviete keď budete počúvať ďalej.

  Info o produkte:
  Enviroportál, vyvinutý v SAŽP Banská Bystrica, bol spustený do ostrej prevádzky 15.6.2005, stal sa najnavštevovanejším zdrojom informácií o ŽP na Slovensku, začiatkom roku 2006 bol nainštalovaný pre potreby Českej environmentálnej informačnej agentúry v Prahe, ktorá na ňom prevádzkuje portál životného prostredia ČR (portal.cenia.cz).

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným