Peter Blaškovitš

NCZI, riaditeľ
Prihláste sa na Jarná ITAPA 2020