Filip Bednárik

Essential Data, IT Konzultant
Absolvent odboru Informačné systémy na Fakulte Informatiky a Informačných Technológií na STU v Bratislave. Počas štúdia sa venoval najmä oblastiam vyhľadávania informácií, objavovania znalostí a evolučných algoritmov, ako aj spracovaním prirodzeného jazyka a metódam strojového učenia. Popri štúdiu sa venoval od roku 2012 do roku 2014 vývoju nástrojov pre podporu technológie Web 3.0, otvoreným dátam a vývoju na nástrojoch s otvoreným zdrojom vo firme Datalan. Myšlienky otvorených dát a softvéru naďalej presadzuje aj vo firme essential data od roku 2014, kde je súčasťou výskumno-vývojového tímu.
Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2021: Ako sa stať najlepším?
 • Architektúra mikroslužieb   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2018: Hacking the Future

  1. Čo sú mikroslužby? Základný princíp fungovania mikroslužieb
  2. Prínosy a výhody mikroslužieb v projekte, analýze, architektúre a prevádzke
  3. Potreba mikroslužieb pre prostredie eGovernmentu
  4. Súčasné problémy spojené s realizáciou architektúry mikroslužieb
  5. Spôsoby riešenia problémov mikroslužieb na projektoch ED
  Videozáznam
 • Justičné štatistiky a podpora rozhodovania   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2016: Make IT Easy

  Verejný sektor generuje množstvo dát, ktoré môžu byť použité ako podklad pre rozhodovanie naprieč rezortmi – a aj pre privátnu sféru. Častou výzvou je toto veľké množstvo údajov zozbierať, spracovať a vhodne prezentovať v relevantných štatistických výstupoch. Náročnosť tejto úlohy vyplýva aj z toho, že výber adekvátneho zdroja, príprava údajov, ich čistenie a vytvorenie reportu pre špecifikovaný pohľad môže byť zdĺhavý a neintuitívny proces.

  V rezorte spravodlivosti sú významným zdrojom informácií súdne štatistiky. Ich zlepšovanie a rozvoj bol súčasťou projektu rozvoja elektronických služieb súdnictva. V príspevku predstavíme riešenie, ktoré dokáže v reálnom čase produkovať požadované výstupy nad miliónmi záznamov v priebehu niekoľkých sekúnd.
  Pri riešení sme kládli veľký dôraz na používateľskú prístupnosť a prívetivosť rozhrania. Jednoduchým použitím, bez rozsiahlych technických znalostí, sú informácie z rezortu spravodlivosti a reporty z ročenky dostupné na jednej stránke. K dispozícii je aktívna pomoc používateľom. Vytvorené štatistické výstupy je možné tlačiť a exportovať do štandardných formátov. Implementované riešenie dokáže v reálnom čase generovať požadované reporty, ktoré sa používajú nielen pre potreby analytického centra MSSR, ale aj ako podpora pri rozhodovaní odbornej i laickej verejnosti.

   
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným