Filip Bednárik

Essential Data, IT Konzultant
Absolvent odboru Informačné systémy na Fakulte Informatiky a Informačných Technológií na STU v Bratislave. Počas štúdia sa venoval najmä oblastiam vyhľadávania informácií, objavovania znalostí a evolučných algoritmov, ako aj spracovaním prirodzeného jazyka a metódam strojového učenia. Popri štúdiu sa venoval od roku 2012 do roku 2014 vývoju nástrojov pre podporu technológie Web 3.0, otvoreným dátam a vývoju na nástrojoch s otvoreným zdrojom vo firme Datalan. Myšlienky otvorených dát a softvéru naďalej presadzuje aj vo firme essential data od roku 2014, kde je súčasťou výskumno-vývojového tímu.
Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2019

Prednášky spíkra