Dagmar Ceľuchová Bošanská

Alistiq, expert na dáta a digitálne technológie
Dagmar Ceľuchová Bošanská je zakladateľkou spoločností Alistiq a CareWave a expertkou na inovácie a digitálnu transformáciu s dlhoročnými skúsenosťami. V dátovej ére pomáha štátom a mestám prichádzať s novými riešeniami a pridanou hodnotou pre občanov a podnikateľov. Vyštudovala informačné technológie, mobilné komunikácie a štatistické spracovanie signálov na Viedenskej technickej univerzite, kde pôsobila aj vo vedeckom tíme na vývoji simulátorov technológií pre bezdrôtové siete štvrtej generácie. Vo firme Frequentis bola zodpovedná za bezpečnosť a správnu implementáciu prvého systému pre manažment leteckej dopravy založeného na hlase prostredníctvom IP protokolu (roky 2008 až 2010). Počas práce v spoločnosti Arthur D. Little sa okrem iných projektov venovala návrhu riešenia a dohľadu nad implementáciou národného eHealth riešenia v Kosove, využívajúceho eGovernment cloud a zero-klientov (roky 2011-2015). Na Ministerstve financií SR sa venovala príprave strategického dokumentu pre oblasť rastu digitálnych služieb a oblasť infraštruktúry prístupovej siete novej generácie 2014 – 2020, ktorý určil postup Slovenska v rozvoji eGovernmentu a bol základom pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra (2013-2014). Opäť na Ministerstve financií SR pripravovala novú Národnú  koncepciu informatizácie verejnej správy za oblasť Big Data a Open Data SK (2015-2016). Počas slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie pripravovala podklady a strategické materiály za Slovensko v oblasti agend Digitálneho jednotného trhu.
 
Prihláste sa na Jarná ITAPA 2020