Peter Balco

HP Slovakia, Technology Solution Lead Consultant
Vyštudoval odbor rádioelektrotechnika a telemetrické systémy na Fakulte elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach. DEA diplom a Ph.D. obhájil na C.E.M.-CNRS Montpellier, USTL II, France pre obor optoelektronika a optoelektronické systemy. Je držiteľom Professional diploma in Management MBA level 1 Business school CUB, člen The Open University UK. Má mnohoročné skúsenosti s riadením IT a TELCO prevádzkového prostredia ako i s dodávkov IT a TELCO projektov pre veľké medzinárodné organizácie. V súčastnosti pracuje v spoločnosti HP vo funkcii LS konzultanta. Je členom technickej komisie TK 37 (Informačné technológie) v Slovenskom ústave technickej normalizácie. Je certifikovaným auditorom pre ISO9000, ISO20000, ISO27000 držiteľom
certifikátov PRINCE2, P3O, TOGAF, BPM.
 
 
Prihláste sa na Jarná ITAPA 2021
 • Projektovo orientované vzdelávanie   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2015: No Borders

  Prečo by Vám prednáška nemala uniknúť?
  Aj oblasť vzdelávania prechádza modernými zmenami. Inovácie vychádzajú z pochopenia úzkych súvislostí medzi obsahom vzdelávania, spôsobom vyučovania a prepojenia vedomostí s praxou. Vzdelávanie inovujú aj IT technológie. Aká je ich úloha? Ako môžu moderné technológie vo vzdelávaní uľahčiť mladým absolventom nájsť uplatnenie na trhu práce? 


  Anotácia:
  Inovácie vo  vzdelávaní a ich hodnoteniu smerujú od toho "čo sa má učiť" k tomu "čo má byť absolventmi zvládnuté". V rámci  takejto zmeny  je samozrejme potrebné pochopiť ako podať obsah, teda "ako sa má učiť" (ako sa má uľahčiť získavanie poznatkov a zručností a schopnosť ich používať v praxi). Zmyslom prístupu je zlepšovanie dosahovaných výsledkov vzdelávania prostredníctvom projektovo založeného vyučovania, ktoré je považované za účinný prostriedok na vytváranie pridanej hodnoty k vzdelávaniu pre študentov, učiteľov a v konečnom dôsledku predovšetkým pre zamestnávateľov absolventov.
   


   
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným