Peter Balík

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, generálny riaditeľ Sekcie inovácií, strategických investícií a analýz (HUB)
Peter Balík zastáva pozíciu generálneho riaditeľa Sekcie inovácií, strategických investícií a analýz (HUB) na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Pôsobil tiež ako expert v rámci JASPERS (Európska investičná banka) a venoval sa projektom financovaným z EŠIF v oblastiach inovácii, výskumu a vývoja a podpory inteligentných miest. Peter pôsobil v minulosti ako ekonomický špecialista na Veľvyslanectve USA v Bratislave a taktiež ako riaditeľ odboru inovácií a digitálnej ekonomiky na Ministerstve hospodárstva SR. Bol tiež súčasťou tímu na Ministerstve financií SR, ktorý navrhol sériu opatrení na podporu startupového ekoystému na Slovensku. Peter Balík dlhodobo pôsobil aj v zahraničí ako strategický konzultant v rôznych poradenských spoločnostiach a tiež vo viacerých medzinárodných organizáciách, vrátane Európskeho parlamentu v Bruseli a Organizácii spojených národov v New Yorku.
 • DISKUSIA   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2020

  Diskusia pozvaných hostí:
  Martina Antošová, Centrum pre podporu vedy, výskumu a vývoja
  Peter Balík, MIRRI
  Juraj Bárdy, Alistiq
  Martin Smatana, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
  a ďalší pozvaní hostia
 • DISKUSIA   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2020

  Diskusia pozvaných hostí:
  Peter Balík, MIRRI
  Martin Giertl, Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
  Peter Goliaš, INEKO
  Tomáš Valášek, Výbor NR SR pre európske záležitosti
  Lívia Vašáková, Úrad vlády SR

   
Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2020
 • Inteligentné mestá a regióny vo Vyšehradskej štvorke. Ako ich podporiť?   |   Jarná Itapa 2018

  JASPERS je súčasťou Európskej investičnej banky a jeho hlavnou úlohou je poskytovanie technickej pomoci pri projektoch financovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov. Táto technická pomoc sa týka viacerých oblastí vrátane urbánneho rozvoja a projektov súvisiacich s rozvojom inteligentných miest. V roku 2018 zahájil JASPERS iniciatívu “Smart Cities & Regions”, ktorej cieľom je analyzovať súčasný stav rozvoja v 6 mestách a 2 regiónoch v rámci Vyšehradskej štvorky (na Slovensku sú to mestá Prešov a Nitra) a navrhnúť konkrétne odporúčania pre implementáciu inteligentných projektov na riešenie najpálčivejších problémov súvisiacich s dopravou, energetickou efektívnosťou, odpadovým hospodárstvom, ekonomickým rozvojom a ďalšími. 

  Videozáznam
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným