Peter Balík

Európska investičná banka, Smart Development Advisor
Peter Balík zastáva pozíciiu „Smart Development Advisor“ v rámci JASPERS (Európska investičná banka) a venuje sa projektom financovaným z EŠIF v oblastiach inovácii, výskumu a vývoja a podpory inteligentných miest. Je súčasťou tímu JASPERS, ktorý v rámci iniciatívy EIB „Smart Cities & Regions“ pomáha vybraným mestám a regiónom vo Vyšehradskej štvorke dosiahnuť udržateľný rozvoj prostredníctvom inteligentných projektov. Peter pôsobil v minulosti ako ekonomický špecialista na Veľvyslanectve USA v Bratislave a taktiež ako riaditeľ odboru inovácií a digitálnej ekonomiky na Ministerstve hospodárstva SR. Bol taktiež súčasťou tímu na Ministerstve financií SR, ktorý navrhol sériu opatrení na podporu startupového ekoystému na Slovensku. Peter Balík dlhodobo pôsobil aj v zahraničí ako strategický konzultant v rôznych poradenských spoločnostiach a tiež vo viacerých medzinárodných organizáciách, vrátane Európskeho parlamentu v Bruseli a Organizácii spojených národov v New Yorku.
Prihláste sa na Jarná ITAPA 2020