Peter Balík

Európska investičná banka, Smart Development Advisor
Peter Balík zastáva pozíciiu „Smart Development Advisor“ v rámci JASPERS (Európska investičná banka) a venuje sa projektom financovaným z EŠIF v oblastiach inovácii, výskumu a vývoja a podpory inteligentných miest. Je súčasťou tímu JASPERS, ktorý v rámci iniciatívy EIB „Smart Cities & Regions“ pomáha vybraným mestám a regiónom vo Vyšehradskej štvorke dosiahnuť udržateľný rozvoj prostredníctvom inteligentných projektov. Peter pôsobil v minulosti ako ekonomický špecialista na Veľvyslanectve USA v Bratislave a taktiež ako riaditeľ odboru inovácií a digitálnej ekonomiky na Ministerstve hospodárstva SR. Bol taktiež súčasťou tímu na Ministerstve financií SR, ktorý navrhol sériu opatrení na podporu startupového ekoystému na Slovensku. Peter Balík dlhodobo pôsobil aj v zahraničí ako strategický konzultant v rôznych poradenských spoločnostiach a tiež vo viacerých medzinárodných organizáciách, vrátane Európskeho parlamentu v Bruseli a Organizácii spojených národov v New Yorku.
  • Inteligentné mestá a regióny vo Vyšehradskej štvorke. Ako ich podporiť?   |   Jarná Itapa 2018

    JASPERS je súčasťou Európskej investičnej banky a jeho hlavnou úlohou je poskytovanie technickej pomoci pri projektoch financovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov. Táto technická pomoc sa týka viacerých oblastí vrátane urbánneho rozvoja a projektov súvisiacich s rozvojom inteligentných miest. V roku 2018 zahájil JASPERS iniciatívu “Smart Cities & Regions”, ktorej cieľom je analyzovať súčasný stav rozvoja v 6 mestách a 2 regiónoch v rámci Vyšehradskej štvorky (na Slovensku sú to mestá Prešov a Nitra) a navrhnúť konkrétne odporúčania pre implementáciu inteligentných projektov na riešenie najpálčivejších problémov súvisiacich s dopravou, energetickou efektívnosťou, odpadovým hospodárstvom, ekonomickým rozvojom a ďalšími. 

    Videozáznam
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným