Peter Balík

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, generálny riaditeľ Sekcie inovácií, strategických investícií a analýz (HUB)
Peter Balík zastáva pozíciu generálneho riaditeľa Sekcie inovácií, strategických investícií a analýz (HUB) na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Pôsobil tiež ako expert v rámci JASPERS (Európska investičná banka) a venoval sa projektom financovaným z EŠIF v oblastiach inovácii, výskumu a vývoja a podpory inteligentných miest. Peter pôsobil v minulosti ako ekonomický špecialista na Veľvyslanectve USA v Bratislave a taktiež ako riaditeľ odboru inovácií a digitálnej ekonomiky na Ministerstve hospodárstva SR. Bol tiež súčasťou tímu na Ministerstve financií SR, ktorý navrhol sériu opatrení na podporu startupového ekoystému na Slovensku. Peter Balík dlhodobo pôsobil aj v zahraničí ako strategický konzultant v rôznych poradenských spoločnostiach a tiež vo viacerých medzinárodných organizáciách, vrátane Európskeho parlamentu v Bruseli a Organizácii spojených národov v New Yorku.
Prihláste sa na Jarná ITAPA 2021
 • Diskusný panel   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2020

  Diskusia pozvaných hostí:
  Peter Balík, MIRRI
  Juraj Bárdy, Alistiq
  Martin Fojtík, Dôvera zdravotná poisťovňa
  Martin Smatana, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

  Videozáznam
   
 • DISKUSIA   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2020

  Diskusia pozvaných hostí:
  Tomáš Valášek, Výbor NR SR pre európske záležitosti
  Martin Giertl, Splnomocnenec vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti
  Lívia Vašáková, MF SR
  Peter Balík, MIRRI
  Peter Goliaš, INEKO

  Videozáznam

   
 • Inteligentné mestá a regióny vo Vyšehradskej štvorke. Ako ich podporiť?   |   Jarná Itapa 2018

  JASPERS je súčasťou Európskej investičnej banky a jeho hlavnou úlohou je poskytovanie technickej pomoci pri projektoch financovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov. Táto technická pomoc sa týka viacerých oblastí vrátane urbánneho rozvoja a projektov súvisiacich s rozvojom inteligentných miest. V roku 2018 zahájil JASPERS iniciatívu “Smart Cities & Regions”, ktorej cieľom je analyzovať súčasný stav rozvoja v 6 mestách a 2 regiónoch v rámci Vyšehradskej štvorky (na Slovensku sú to mestá Prešov a Nitra) a navrhnúť konkrétne odporúčania pre implementáciu inteligentných projektov na riešenie najpálčivejších problémov súvisiacich s dopravou, energetickou efektívnosťou, odpadovým hospodárstvom, ekonomickým rozvojom a ďalšími. 

  Videozáznam
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným