Adrián Belánik

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS), výkonný riaditeľ

Adrián Belánik je výkonným riaditeľom DataCentra elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) od júla 2014. Na túto pracovnú pozíciu nastúpil po dlhoročnom pôsobení na Ministerstve financií Slovenskej republiky. V rokoch 2005 – 2013 vykonával na MF SR funkciu generálneho riaditeľa daňovej a colnej sekcie, kde sa venoval dôležitým agendám ako daňová reforma, zavádzanie eura či konsolidácia verejných financií. Projekt Register účtovných závierok, zrealizovaný pod jeho vedením, získal v kategórii Nové služby 3. miesto a bol ocenený na konferencii ITAPA 2014. Spustením registra sa Slovensko po Veľkej Británii stalo druhou krajinou na svete, ktorá z finančných dát firiem urobila Open Data Set. V DEUS-e sa pod jeho vedením zrealizoval projekt Dátové centrum obcí a miest, prostredníctvom ktorého bol vybudovaný nadrezortný informačný systém pre samosprávu pod známym názvom DCOM. Potvrdením správnosti tohto riešenia je aj ocenenie EuroCloud na medzinárodnej úrovni, v kategórii Najlepšia cloudová služba pre vertikálny trh. Systém DCOM aktuálne využíva viac ako 70% obcí a miest na Slovensku.

Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2020
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným