Pavol Frič

ITAS
Po skončení vysokoškolského štúdia na Katedre počítačov Elektrotechnickej fakulty SVŠT v Bratislave v roku 1986 aktívne prednášal v oblasti umelej inteligencie a softvérového inžinierstva. V roku 1995 sa začal plne venovať práci v spoločnosti DITEC ako riaditeľ Divízie informačných systémov. Od roku 2000 ako viceprezident pre stratégiu riadi rozvojové projekty spoločnosti a koordinuje súčinnosť dcérskych spoločností. Jeho hlavnými oblasťami záujmu je elektronický obchod, e-government, bezpečnosť a PKI. Aktívne sa podieľa na riešení kľúčových projektov v oblasti budovania e-Governmentu. Je členom Výkonného výboru Slovenskej informatickej spoločnosti a členom viacerých odborných komisií pre oblasť informatiky ako ak pracovnej komisie pre informatickej vedy pri Akreditačnej komisii. Participoval na zavádzaní program ECDL v Slovenskej republike a aktívne participuje na príprave legislatívy a štandardizácie v oblasti elektronického podpisu a budovania e-Governmentu. Svoje skúsenosti z budovania E-Governmentu a využívania potrebných technológií odovzdáva študentom na FIIT STU a MFF STU.
 
Prihláste sa na ITAPA v roku 2023 (ITAPA HEALTH & CARE, Jarná ITAPA, Jesenná ITAPA)
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným