Martin Džbor

T-Systems Slovakia, Head of Strategy Development & Innovation
Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2019