Integrované obslužné miesta/Integrované obslužné služby (IOM/IOS)

/ Prednáška
Prečo by Vám prednáška nemala uniknúť?
Časy posielania listov sú nenávratne preč. Ukážeme Vám ako Slovenská pošta mení svoju tvár a najmä služby.


Súčasná doba informatizácie spoločnosti je charakteristická zvyšujúcimi sa nárokmi na rýchlosť výmeny informácií. Záujem o tradičné zasielanie listovej pošty klesá, preto Slovenská pošta neustále inovuje ponuku svojich služieb tak, aby vyhovovali meniacim sa požiadavkám modernej doby. Našou odpoveďou je vytvorenie siete špecializovaných pracovísk - Integrovaných obslužných miest (IOM), prostredníctvom ktorých sme sústredili služby štátnej správy pod jednu strechu. Občan alebo firma si tak môže vybaviť svoju požiadavku v známom a dôveryhodnom prostredí Slovenskej pošty.

Originálnosť riešenia Slovenskej pošty spočíva najmä v integrácii decentralizovaných informačných systémov verejnej správy do jednej konsolidovanej platformy Integrované obslužné miesta. Naše IOM pracoviská sú prevádzkované pod obchodnou značkou e.SO (elektronické služby obyvateľstvu), pričom ich počet, ako aj portfólio poskytovaných služieb priebežne rozširujeme.
Doposiaľ sa nám podarilo zrealizovať najžiadanejšie služby z pohľadu firiem a občanov - Výpis z obchodného registra, Výpis z listu vlastníctva, Výpis z registra trestov a Odpis registra trestov.

Informácie o ďalších pripravovaných  aktivitách projektu sa dozviete na kongrese.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným