Tomáš Drucker

minister zdravotníctva SR
JUDr. Ing. Tomáš Drucker sa narodil 20. júla 1978 v Bratislave. Vyštudoval Právnickú fakultu Trnavskej univerzity a odbor aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle na Slovenskej technickej univerzite (STU) v Bratislave. Pôsobil na konzultantských a manažérskych postoch vo viacerých spoločnostiach. Od roku 2012 bol generálnym riaditeľom a predsedom predstavenstva Slovenskej pošty.

Prezident SR Andrej Kiska ho 23. marca 2016 vymenoval za ministra zdravotníctva.
Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2019
 • Diskusia o eGov na Slovensku   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2016: Make IT Easy

 • Integrované obslužné miesta/Integrované obslužné služby (IOM/IOS)   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2014: Future is TODAY

  Prečo by Vám prednáška nemala uniknúť?
  Časy posielania listov sú nenávratne preč. Ukážeme Vám ako Slovenská pošta mení svoju tvár a najmä služby.


  Súčasná doba informatizácie spoločnosti je charakteristická zvyšujúcimi sa nárokmi na rýchlosť výmeny informácií. Záujem o tradičné zasielanie listovej pošty klesá, preto Slovenská pošta neustále inovuje ponuku svojich služieb tak, aby vyhovovali meniacim sa požiadavkám modernej doby. Našou odpoveďou je vytvorenie siete špecializovaných pracovísk - Integrovaných obslužných miest (IOM), prostredníctvom ktorých sme sústredili služby štátnej správy pod jednu strechu. Občan alebo firma si tak môže vybaviť svoju požiadavku v známom a dôveryhodnom prostredí Slovenskej pošty.

  Originálnosť riešenia Slovenskej pošty spočíva najmä v integrácii decentralizovaných informačných systémov verejnej správy do jednej konsolidovanej platformy Integrované obslužné miesta. Naše IOM pracoviská sú prevádzkované pod obchodnou značkou e.SO (elektronické služby obyvateľstvu), pričom ich počet, ako aj portfólio poskytovaných služieb priebežne rozširujeme.
  Doposiaľ sa nám podarilo zrealizovať najžiadanejšie služby z pohľadu firiem a občanov - Výpis z obchodného registra, Výpis z listu vlastníctva, Výpis z registra trestov a Odpis registra trestov.

  Informácie o ďalších pripravovaných  aktivitách projektu sa dozviete na kongrese.