Mária Bieliková

FIIT STU

Prof. Ing. Mária Bieliková, PhD., dekanka Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, držiteľka titulu IT Osobnosť roka 2016, je príkladom toho, že informatika a informačné technológie nie sú výsadou mužov a že aj ženy dokážu byť v tejto oblasti úspešné. Vo výskume sa zaoberá skúmaním správania sa človeka v interakcii s počítačom, resp. softvérovými aplikáciami, či službami v prostredí Internetu a webu. Sú to témy vysoko aktuálne aj pre prax, a tak je v mnohých aspektoch jej výskum charakteristický prepájaním informatických vied s priemyslom. Vedie Výskumné centrum používateľského zážitku a interakcie, na fakulte zriadila Centrum priemyselného výskumu, vedie úspešnú výskumnú skupinu PeWe (Personalized Web), známu aj v zahraničí. Je členkou správnej rady Výskumného centra Európskej komisie, členkou viacerých profesijných organizácií, vedeckých a odborných výborov, redakčnej rady viacerých prestížnych vedeckých časopisov.

Získala viaceré ocenenia za vedecký prínos a spoluprácu či zapájanie študentov do výskumu. Za mimoriadne medzinárodne uznané výsledky vo výskume programových a informačných systémov pre personalizovaný sociálny web a zapájanie mladých talentovaných informatikov do výskumu získala ocenenie Osobnosť vedy a techniky 2010.  V októbri zvíťazila v kategórii IT osobnosť roka 2016, ktorú každoročne udeľuje neformálne združenie slovenských žurnalistov a členov profesijných združení v oblasti informačných technológií a telekomunikácií.

 

Prihláste sa na Jarná ITAPA 2020