Vojtech Bálint

DXC Technology, Solution Architect
Vojtech Bálint Mgr., PhD - vyštudoval Fakultu matematiky, fyziky a informatiky na Univerzite Komenského, kde absolvoval aj doktorandské štúdium. Od roku 2008 pracuje pre spoločnosť DXC Technology (pôvodne pod značkou HP Slovakia) na pozícií Solution Architect. Má za sebou prax v oblasti vývoja SW riešení (java, J2EE), skúsenosti z riadenia projektov ako vedúci analytik a solution architect, kde je jeho primárnou úlohou prepojenie biznis, aplikačnej a technologickej architektúry riešenia s dôrazom na hodnotu, ktorú to prináša zákazníkovi. Zaujíma sa o agilné metódy vývoja, customer centered development, ktoré používa už niekoľko rokov so svojím tímom.

Svojimi znalosťami a skúsenosťami sa podieľal na návrhu a implementácií projektov pre ZSSK  - Inovácia systému komplexného vybavenia cestujúcich, Colné riaditeľstvo, Ministerstvo vnútra -  Mobilná lustrácia a Národná evidencia vozidiel a Ministerstvo spravodlivosti - Informačný systém registra úpadcov.

Je držiteľom certifikátov CSPO – Certified Scrum Product Owner, CBAP – Certified Business Analyst Professional, ArchiMate 2 Certified, TOGAF 9 certified, OMG-Certified UML Professional, OMG-Certified Expert in BPM.
Prihláste sa na Jarná ITAPA 2021
 • 1 + 1 > 2 tvrdí náš inteligentný robot   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2017: Technology & HumanITy

  Prečo by Vám prednáška nemala uniknúť?

  Nebudeme prezentovať víziu umelej inteligencie, možnosti ktoré môže dosiahnuť. Budeme hovoriť o reálnej implementácii a skúsenostiach. Nebudeme hovoriť o top špičkových AI, ktoré sú schopné poraziť majstrov sveta. Ale ukážeme ako sme využili technológie pre vyriešenie komplikovaného problému. A keďže hovoríme o umelej inteligencii, necháme sa predsa len strhnúť a povieme si aj nejaké vízie.

  Každý dodávateľ informačného systému rieši problém, ako získať historické údaje. Často sú roztrúsené po rôznych starších systémoch a nemajú dostatočnú kvalitu. Alebo sa nachádzajú iba v dokumentoch ako neštruktúrovaný text, nehovoriac o čiste papierových záznamoch. Ako tieto údaje získať? Ktorým z nich môžeme veriť? Čo ak dva rôzne systémy tvrdia rôzne veci a každý je presvedčený o svojej pravde?

  Videozáznam
   
 • 1 + 1 > 2 tvrdí náš inteligentný robot   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2017: Technology & HumanITy

  Prečo by Vám prednáška nemala uniknúť?

  Nebudeme prezentovať víziu umelej inteligencie, možnosti ktoré môže dosiahnuť. Budeme hovoriť o reálnej implementácii a skúsenostiach. Nebudeme hovoriť o top špičkových AI, ktoré sú schopné poraziť majstrov sveta. Ale ukážeme ako sme využili technológie pre vyriešenie komplikovaného problému. A keďže hovoríme o umelej inteligencii, necháme sa predsa len strhnúť a povieme si aj nejaké vízie.

  Každý dodávateľ informačného systému rieši problém, ako získať historické údaje. Často sú roztrúsené po rôznych starších systémoch a nemajú dostatočnú kvalitu. Alebo sa nachádzajú iba v dokumentoch ako neštruktúrovaný text, nehovoriac o čiste papierových záznamoch. Ako tieto údaje získať? Ktorým z nich môžeme veriť? Čo ak dva rôzne systémy tvrdia rôzne veci a každý je presvedčený o svojej pravde?

  Videozáznam
   
 • Umela inteligencia či inteligentné dáta?   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2017: Technology & HumanITy

 • Umela inteligencia či inteligentné dáta?   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2017: Technology & HumanITy

 • Informačný systém register úpadcov   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2015: No Borders

  Prečo by vám prednáška nemala uniknúť?
  Prednáška predstaví finálnu verziu informačného webu pre verejnosť- pre právnické aj fyzické osoby. Aké sú zdroje jeho informácií? Čo je to elektronický správcovský spis? Aj na to vám odpovie prednáška o Informačnom systéme register úpadcov- IS RU. 


  Informačný systém register úpadcov je centrálny evidenčný systém integrujúci informácie o konkurzných konaniach, reštrukturalizačných konaniach a oddlženiach. IS RU umožní občanovi vyhľadávať konania či už ide o právnické alebo fyzické osoby. Účastníci konania budú mať možnosť nahliadať do elektronického správcovského spisu. Súčasťou riešenia je vytvorenie elektronických podaní, napr. pre návrh na vyhlásenie konkurzu či prihlášku pohľadávky. Na prezentácii budú načrtnuté zdroje informácií, z ktorých IS RU vychádza, ako aj výsledná podoba informačného webu pre verejnosť.


   

   
 • Mobilná lustrácia a overovanie dokladov   |   Kongres ITAPA 2013: Putting IT together

  Môže byť elektronická služba rýchla, funkčná, bezpečná a pri tom aj pekná?

  Prečo by Vám prednáška nemala uniknúť?  
  Prvá cezhraničná elektronická služba financovaná z prostriedkov OPIS-u. O ničom menšom nebude prednáška týkajúca sa mobilného overovania dokladov. Prednáška vyvracia klišé, že projekty OPIS-u nutne musí byť pomalé a problematické. Práve naopak. Dá sa to aj rýchlo a úspešne. Prednáška je určená pre každého kto sa zajíma ako úspešne spustiť technicky a legislatívne náročnú funkčnú mobilnú službu.  


  Anotácia:
  Používanie mobilných aplikácií je súčasťou každodenného života. Nejde už len o čítanie mailov na mobile, ale aj o komplexné enterprise aplikácie. Je preto prirodzené, že mobilné aplikácie prenikajú aj do štátnej správy. Vďaka mobilite sa dôležité informácie dostávajú do prvej línie, priamo k policajtom vo výkone. To čo by sa pred pár rokmi považovalo za sci-fi, a možno aj plytvanie peniazmi na drahé technológie, je dnes prirodzeným krokom. Verejnosť očakáva, že bude pri cestnej kontrole vybavená rýchlo a efektívne s využitím moderných mobilných technológií.
  Aplikácie navrhované pre MV SR musia spĺňať špecifické požiadavky – často ide o mimoriadne citlivé údaje od partnerov zo zahraničia a preto treba dbať na ich bezpečnosť. Okrem toho rýchlosť odoziev a používateľský komfort aplikácie predstavujú nie len zvyšovanie pohodlia používateľa, ale sú priamo rozhodujúcim faktorom pre úspech riešenia v každodennej praxi.

  Aké technológie a postupy boli použité pri návrhu a implementácie aplikácie pre overovanie dokladov a lustráciu v projekte NEV? Môže byť aplikácia rýchla, funkčná a pri tom aj pekná? Vedia informatici vyhovieť bežnému používateľovi? V tejto prezentácie aspoň čiastočne zodpovieme tieto otázky a ponúkneme pohľad do kuchyne v ktorej moderné mobilné aplikácie vznikajú.


Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným