Peter Ágh

Asociácia prednostov miestnych samospráv SR, predseda
Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2019

Prednášky spíkra