Gustáv Budinský

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, Oddelenie jednotného digitálneho trhu a medzinárodnej spolupráce, sekcia Digitálnej agendy
Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2019