Jozef Chamraz

ANEXT, Riaditeľ
Ing. Jozef Chamraz je zakladateľ a riaditeľ spoločnosti ANEXT. ANEXT je jednoou y vedúcich IT firiem na Slovensku. Zamestnáva viac než 100 ľudí. Špecializuje sa na komplexné IT riešenia (najmä v oblasti SAP, IBM, J2EE, Java a Microsoft).
Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2019