Róbert Cisár

Hewlett-Packard Slovakia, zodpovedný za HP Cloud riešenia pre strednú a východnú Európu
Robert má viac ako 15 rokov  manažérskych skúsenosti v prevádzke oddelení, projektov a biznisu s finančnou zodpovednosťou. Pracoval v oblasti sales, delivery a business operations na úrovni krajiny, na regionálnej a celosvetovej úrovni so schopnosťou pracovať na hranici medzi biznisom a informačnými technológiami/Back-office a "premostenie" oboch týchto oblastí. Robert pracoval v rôznych typoch organizácií ako prifit alebo cost center. Robert pracuje v HP od roku 2004 v IT Operation, v IT aplikačných službách a teraz je zodpovedný za HP Cloud riešenia pre strednú a východnú Európu. Vedie a pripravuje návrhy, angažuje sa na projektoch v oblasti Cloudu.
Prihláste sa na Jarná ITAPA 2021
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným