Martin Bruncko

Úrad vlády SR, splnomocnenec vlády SR pre vedomostnú spoločnosť

Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2019