Ondrej Svačina

Softec, softvérový architekt a vedúci projektov

Mgr. Ondrej Svačina je absolventom Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave v odbore informatika. V spoločnosti Softec pôsobí od roku 2004 na pozícii softvérový architekt a vedúci projektov. Od roku 2010 je tiež zodpovedný za prípravu firemnej stratégie a rozvoju v oblasti .NET technológií. Počas svojej profesionálnej kariéry sa venoval riadeniu, architektúre a vývoju informačných systémov v rôznych doménových oblastiach, ako napríklad v poisťovníctve a oblasti modelovania cestnej siete Slovenska. Momentálne sa venuje aj oblasti business intelligence a mobilným aplikáciám. Pravidelne vystupuje na rôznych odborných konferenciách a prednáškach, i na pôde vysokých škôl.

Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2020
 • Malý-veľký monitoring životného prostredia metódami IoT   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2019

  Internet of things (IoT) ako množstvo pospájaných menších zariadení so senzormi zasahuje posledných pár rokov do stále nových oblastí. Monitoring životného prostredia je jednou takou oblasťou, ktorej sa spoločnosť SOFTEC venuje v rámci širších aktivít IoT. V krátkej prezentácii ukážeme práve vyvíjaný systém a stanice pre monitoring kvality ovzdušia a hluku. Svojimi vlastnosťami má tento systém ambíciu výrazne zlepšiť priestorovú dostupnosť údajov o kvalite životného prostredia.

  Videozáznam

 • Má mGovernment na Slovensku budúcnosť?   |   Kongres ITAPA 2012: Zaostrené na výsledky

  Trh so smartfónmi rastie neuveriteľným tempom, pričom smartfónom stačil iba jeden rok na to, aby ich predaj v krajinách západnej Európy a USA prekročil počet predaných jednoduchých telefónov. Počet aplikácií, ktoré sú dostupné pre smartfóny, sa síce počíta na státisíce, ale iba malý zlomok z nich tvoria aplikácie vytvorené verejnou správou. mGovernment predstavuje nový trend komunikácie verejnej správy s občanmi. Ako perspektívne rozšírenie eGovernmentu prináša so sebou rad výhod, ale aj vlastné problémy a otázky, na ktoré je potrebné hľadať odpovede. Okrem tohto sa v príspevku pozrieme na niektoré úspešné implementácie mGovernmentu vo svete a skúsime načrtnúť, či by sa Slovensko mohlo zaradiť medzi ne.
 • IS MCS - informačný systém Modelu cestnej siete   |   Kongres ITAPA 2010: Tam, kde sa svety stretávajú

  Konzorcium spoločností ArcGEO Information Systems spol. s r.o. a Softec, spol. s r.o. vyvinulo moderný Informačný systém Modelu cestnej siete (IS MCS) pre podporu činností v oblasti správy cestných komunikácií na Slovenskej správe ciest. Systém podporuje procesy pri zbere údajov z terénu, či už priamym zadávaním do systému alebo dávkovým spracovaním výstupov z meracích zariadení. Súčasťou IS MCS je udržiavanie referenčnej siete cestných komunikácií Slovenska. Špecifické procesy jednotlivých oddelení SSC podporujú moduly ako sú napr. hospodárenie s vozovkami, alebo preprava nadmerných a nadrozmerných nákladov. Rôzne prehľady a štatistiky sú generované a vytvárané publikačnými modulmi. Pomocou systému hlásia správcovia cestných komunikácií zmeny na cestnej siete do ústrednej technickej evidencie. Zavedenie IS MCS výrazne zefektívnilo procesy na SSC, ako aj procesy, ktoré sú delegované na lokálnych správcov cestných komunikácií. Príspevok predstaví IS MCS a spomenie jeho najvýraznejšie prínosy.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným