Michal Danilák

eSO1, Konzultant konzorcia riešiteľov eSO1 (prvej vlny informatizácie zdravotníctva eHealth)
vzdelanie: odbor Biofyzika, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice

Profesná história:
-    Výkonný riaditeľ, f. Lynx
-    Riaditeľ Ústavu lekárskej informatiky Lekárskej fakulty UPJŠ
-    Vedecký pracovník na Katedre biofyziky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ

Odborné zameranie a referencie
V oblasti bezpečnosti pracuje M. Danilák vyše 20 rokov, s odborným zameraním na bezpečnostné politiky a ochranu pred infiltráciami.  Podieľal sa na realizácii vyše 50 bezpečnostných projektov, v roli hlavného konzultanta alebo vedúceho projektu.  Jeho hlavné referencie sú v oblasti verejnej správy a veľkých podnikov, napr. MO SR, MV SR, NBÚ SR, NBS,  Colná správu SR, ST, SE, SPP.

Informatizácii zdravotníctva sa venuje od čias pôsobenia na Lekárskej fakulte UPJŠ. V tejto oblasti sa zameriava na bezpečnosť eHealth a tvorbu Strategických dokumentov pre Programy eHealth.  Publikoval a prezentoval strategické dokumenty (napr. Katalóg potrieb eHealth, Výzvy pre zdravotníctvo, Občano-centrický model zdravotníctva, Matica závislostí komponetov eHealth) v rámci DGs, SEMIC EÚ, CEE regióne na národných a medzinárodných konferenciách. Je členom riešiteľského tímu projektu EÚ JA eHealth governance, projektu eSO1.  

Prihláste sa na Jarná ITAPA 2021
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným