Staňte sa partnerom

16:05 – 17:00 ITAPA OPEN TALK: História, prítomnosť a realita hybridných hrozieb

21.09.2023

Aký vplyv má rastúci vývoj technológií na povahu hybridných hrozieb v oblasti obrany a aké nové riziká prináša do súčasného prostredia? Ako sa zmenila povaha hybridných hrozieb v priebehu histórie a ako sa s nimi zároveň vyrovnávali obranné systémy a stratégie? V kontexte súčasnej reality globálnej bezpečnostnej situácie, aké nové prístupy a spolupráce medzi štátmi a technologickými firmami by mohli pomôcť v boji proti hybridným hrozbám? A ako sa vieme poučiť z histórie?

16:05
Zuzana Kovačič Hanzelová, moderátorka
Moderuje
16:05
Marian Uhrin, Múzeum SNP v Banskej Bystrici
Michal Trnka, Gerulata Technologies
Vladimír Šucha, Zastúpenie Európskej komisie v SR
ITAPA OPEN TALK