Martina Antošová

Ministerstvo zdravotníctva SR, poradca generálneho tajomníka služobného úradu
Špecializuje sa na prípravu a koordináciu národných a medzinárodných projektov z viacerých zdrojov financovania a komplexnú implementáciu týchto projektov. Zameriava sa najmä na oblasť aplikovaného výskumu a klinického skúšania. V súčasnosti pôsobí ako líder a hlavný koordinátor projektu novej univerzitnej nemocnice v Martine (Univerzitná nemocnica sv. Martina).

Participuje na príprave strategických dokumentov pre Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky kde pôsobí vo funkcii poradcu generálneho tajomníka služobného úradu a vizionárka domény Stratégie pre inteligentnú špecializáciu RIS3 v doméne Zdravá spoločnosť v rámci prípravy nových operačných programov pre čerpanie štrukturálnych fondov EU na Slovensku pre obdobie 2021 - 2027. Participuje na vízii digitalizácie zdravotníctva a implementácie umelej inteligencie do klinickej praxe. Je tiež lektorom v špecializácii Zdravotnícky manažment a manažérom pre kvalitu. Podieľa sa aj na podpore a organizácií odborných a vedeckých podujatí, pôsobí ako recenzent vo viacerých odborných a vedeckých časopisoch, do ktorých aj aktívne prispieva. Je členkou viacerých odborných spoločností SLS, Európskej respirologickej spoločnosti, Medzinárodnej spoločnosti pre biobankovanie a pod.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným