Dárius Richter

Roche Slovensko
Darius Richter sa v spoločnosti Roche dlhoročne zaoberá postavením pacienta v systéme zdravotnej starostlivosti a angažuje sa v oblasti práv pacienta. Spolupracuje s viacerými pacientskymi organizáciami. Zároveň pôsobí ako moderátor.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným