Thomas Metcalfe

Roche, vedúci partnerstiev v rámci systému zdravotnej starostlivosti PHC
Tom Metcalfe je vedúcim partnerstiev v rámci systému zdravotnej starostlivosti PHC v organizácii Roche’s Product Development Medical Affairs. Vedie aktivity spojené s partnerstvami v oblasti zdravotnej starostlivosti PHC, podporou klinického rozhodovania, hodnotovou zdravotnou starostlivosťou a výsledkami inovácií v rámci globálnej organizácie pre lekárske záležitosti spoločnosti Roche Pharma. Do marca 2019 bol vedúcim v oblasti dátovej politiky v Centre excelentnosti Roche Pharma personalizovanej zdravotnej starostlivosti (PHC). V období od marca 2015 do marca 2018 bol vedúcim strategických inovácií v globálnom vývoji produktov spoločnosti Roche Pharma so zameraním na digitálne zdravie, inovatívne vývojové cesty a využitie komplexných technológií profilovania genomiky pri vývoji liekov proti rakovine. Do Roche nastúpil zo spoločnosti Oncotest GmbH, predklinickej CRO zameranej na onkologické modely, kde bol výkonným riaditeľom.

Pred tým pracoval 7 rokov pre Roche Pharma ako globálny vedúci programu biomarkerov (2004 – 2007) a vedúci portfólia PHC (2007 - 2010). A 10 rokov pracoval pre spoločnosť Roche Diagnostics na rôznych vedúcich pozíciách v oblasti marketingu a rozvoja podnikania.

V rokoch 2009 až 2011 bol predsedom pracovnej skupiny EBE pre personalizované lieky a v súčasnosti je delegátom  Roche Pharma v Inovačnom výbore Európskej federácie združení farmaceutického priemyslu (EFPIA).
Tom vyštudoval biochémiu na King's College na Londýnskej univerzite a získal titul MBA na Open University vo Veľkej Británii.
 
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným