Ján Masaryk

MAKERS , spoluzakladateľ
Ján Masaryk sa dlhodobo venuje tvorbe inovatívnych produktov a služieb za pomoci informačných technológií. Je spoluzakladateľom technologickej firmy MAKERS s.r.o. , ktorá sa od roku 2017 venuje návrhu, realizácii a prevádzke komplexných riešení Internetu vecí pre firemných zákazníkov. Spoločnosť dodáva riešenia a služby pre zákazníkov v Európe a USA, primárne v oblastiach Smart Grid, Smart Home, Smart Building, Smart Lighting a Smart City. Okrem toho je spolu-zakladateľom prvej a najväčšej slovenskej komunity Internetu vecí (aktuálne okolo 600 členov), ktorá od roku 2014 organizuje odborné stretnutia, podporuje komunitné projekty validácie technológií (napríklad prvá LoRaWAN sieť na Slovensku) a spoluprácu svojich členov pri implementácii riešení internetu vecí v regióne CEE.
Prihláste sa na Jarná ITAPA 2021
  • Akčný plán inteligentnej samosprávy   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2020

    Riadenie rozvoja témy inteligentnej samosprávy na Slovensku bolo v doterajšom období fragmentované medzi niekoľko ústredných orgánov štátnej správy. Nádej na štandardizáciu pomerov, nastavenie merateľných a v primeranom čase dosiahnuteľných cieľov prináša pripravovaný Akčný plán inteligentnej samosprávy. Kontextom jeho dopracovania a schválenia je viacero procesov, ktoré aktuálne téma zažíva, od profesionalizácie riadenia a exekúcie projektu Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov v prostredí rezortu MIRRI, cez vznikajúce spojenia na trhu poskytujúce efektívny rámec pre spoluprácu verejného a súkromného sektora. Akčný plán si kladie za cieľ byť v dohľadnom čase základnou rekvizitou kvalitatívnej zmeny v riadení témy Smart Cities na Slovensku, zmeny, ktorá prinesie dynamickejšie nasadzovanie smart riešení v procese transformácie miest a obcí na Slovensku na moderné a pulzujúce habitaty, ktoré budú efektívne čeliť zmeneným potrebám na kvalitu života občanov ako aj viacerým megatrendom.


     
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným