Andrej Šturc

SANOstation, Obchodný riaditeľ
Finančný riaditeľ spoločnosti ADIT Agency s viac než desať ročnými skúsenosťami v oblasti finančného riadenia, plánovania a manažmentu projektov. V ADIT Agency sa venuje primárne sektorom v zdravotníctve, bankovníctve a digitálnym inováciám.

Spoluzakladateľ projektu SANOstation, ktorého cieľom bolo urýchlene reagovať na nové zdravotnícke a digitálne potreby trhu počas koronakrízy v krajinách V4. V rámci projektu SANOstation má na starosti riadenie financií a komunikáciu s kľúčovými obchodnými partnermi.

SANOstation je inovatívne slovenské zariadenie, ktoré pomáha v boji proti vírusom a ich šíreniu. Pomocou Deep Learningu vyhodnocuje prekrytie dýchacích ciest, vďaka senzorom s medicínskou presnosťou meria bezkontaktne teplotu a vďaka integrácií na cloudové riešenie poskytuje bezkonkurečnú komplexnú ochranu počas pandémie COVID-19. Šifrovanie nameraných dát spĺňa požiadavky NSA na úrovni TOP SECRET a je odolné aj kvantovým výpočtom.

Zariadenie je schválené Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na zabezpečenie hygienicko – protiepidemických opatrení v súvislosti s aktuálnou pandémiou COVID-19.


 
Prihláste sa na Jarná ITAPA 2021
  • Ignite session: SANOstation - ochrana zdravia vďaka digitálnym inováciam   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2020

    Nečakaný nástup pandémie COVID-19 zaskočil spoločnosť nepripravenú. Na trhu sa už od jej začiatku objavujú rôzne technologické riešenia, ktoré sa snažia v boji s pandémiou pomáhať. Silný nástup môžeme pozorovať najmä v segmente pomôcok na včasnú diagnostiku nakazených, ktorých ťahúňom je strojové učenie: automatizovaná detekcia nasadeného rúška pomocou kamier, model z MIT univerzity na určenie asymptomatických prípadov analýzou hlasovej vzorky kašlu a mnohé iné. Kľúčovým je najmä rýchle adaptovanie sa na nové výzvy, či už legislatívneho charakteru alebo zmenou samotného správania sa obyvateľstva. SANOstation je slovenský produkt, ktorý pomáha chrániť obyvateľstvo od samého začiatku pandémie, pričom naša spoločnosť úzko spolupracuje s nemocnicami, medickými spoločnosťami ale aj bežnými podnikateľmi, ktorých cieľom je minimalizovať negatívne dopady koronakrízy na podnikanie a zdravie zamestnancov a návštevníkov a pri tom dodržiavať najprísnejšie nariadenia HIPPA a GDPR. Produkt neustále upravujeme podľa najnovších trendov, od neustáleho dopĺňania modelu pre detekciu rúšok po integráciu systému výsledkov antigénového a PCR testovania návšetvníkov prevádzok, pričom myslíme aj na budúcnosť a dáta chránime pomocou šifrovania, ktoré je odolné aj kvantovým počítačom a spĺňa nariadenia NSA pre šifrovanie informácií s najvyšším utajením TOP SECRET.


     
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným