Tomáš Rohožka

Asseco Central Europe, riaditeľ Business Unit Healthcare
Tomáš Rohožka je riaditeľom Business Unit Healthcare v spoločnosti Asseco Central Europe, kde pracuje už od roku 2016. Informačným technológiám sa začal venovať už počas svojho štúdia so špecializáciou na elektronické počítačové systémy. Na svojej predchádzajúcej pozícii sa zaoberal návrhom softvérovej architektúry riešení informačných technológií. Počas svojej kariéry zastával viaceré pozície v medzinárodných spoločnostiach ako Integration Specialist, Solution Architect a Senior Software Architect. V spoločnosti Asseco sa so svojím tímom sústredí na vývoj IS novej generácie pre nemocnice a rozvoju systémov pre efektívne fungovanie nemocníc na Slovensku a v zahraničí.
Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2021
 • Digitalizáciou k lepšej zdravotnej starostlivosti v prospech pacienta   |   Jarná ITAPA 2021

  Existencia veľkého počtu dát v zdravotníctve prináša kritickú skupinu tých, ktoré sú kľúčové. Tie následne zjednodušujú prácu zdravotníkom a súčasne zlepšujú zdravotnú starostlivosť. Tak ako je to napríklad v prípade elektronickej preskripcie.

  Inovatívne služby a digitalizácia odomkli možnosti poskytovania efektívnejšej a cielenej zdravotnej starostlivosti. Služby s pridanou hodnotou v prospech pacienta a s cieľom zvyšovania kvality a efektivity sú tým správnym nástrojom pre znižovanie nákladov a zlepšenie poskytovanej zdravotnej starostlivosti

  Čo sa deje, keď lekár zadá do systému informáciu? Napríklad, ak predpíše recept s liekom, nastane zdanlivo jednoduchý presun informácie do centrálneho úložiska. Tá je potom dostupná v lekárni. Jednoduchosť je však len zdanlivá, pretože cestou sa táto informácia dostane na mnoho miest, kde je spracovaná a najmä skontrolovaná a vyhodnotená. Toto sa samozrejme uskutoční elektronicky a automatizovane. Použijú sa pri tom okrem iného aj expertné systémy a mnoho ďalších kontrolných mechanizmov. Výsledkom je – efektívnejšie použitie zdrojov na bezpečnejšiu liečbu liekmi. Akonáhle sa tento benefit stal všeobecne známy, a to najmä medzi lekármi, elektronická preskripcia pokryla VIAC AKO 90% všetkých receptov.

  Videozáznam
 • DISKUSIA   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2020

  Diskusia pozvaných hostí:
  Martina Antošová, Centrum pre podporu vedy, výskumu a vývoja
  Vladimír Dvorový, Svet zdravia
  Rastislav Karbas, Prosoft Košice
  Tomáš Rohožka, Asseco Central Europe

  Videozáznam
   
 • Efektívna nemocnica   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2020

  Nemocnice na Slovensku v súčasnosti čelia ťažkým výzvam. Okrem pretrvávajúcej pandémie ochorenia COVID-19, potrebujú razantne prehodnotiť svoje doterajšie riadenie procesov. Ako im elektronizácia môže pomôcť dostať sa z „papierového veku“ do toho digitálneho? Riešením sú moderné IT technológie a systémy, ktoré im komplexne pomôžu stať sa efektívnou nemocnicou po všetkých stránkach. Využívaním týchto systémov sú lekári a zdravotnícky personál odbremení od zdĺhavej a náročnej administratívnej činnosti. Prínosom digitalizácii systémov v nemocniciach je zabezpečenie nielen kvalitnejšej diagnostiky a zdravotnej starostlivosti o pacientov, ale aj efektívnejšie hospodárenie s finančnými prostriedkami.   
   
  Videozáznam

   
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným