Viera Uherová

Oracle Slovensko, generálna riaditeľka
Viera Uherová je generálna riaditeľka Oracle Slovensko. V rámci svojej kariéry sa pohybuje viac ako 20 rokov na rôznych riadiacich postoch slovenských a medzinárodných IT spoločností  dodávajúcich projekty v sektoroch  verejnej správy, telekomunikácií, bankovníctva, zdravotníctva, dopravy a utilít. Pod jej vedením boli dodávané komplexné informačné a komunikačné systémy zákazníkom na Slovensku, v Čechách, Poľsku, Rumunsku, Maďarsku, Rakúsku a Holandsku. Pôsobila aj ako oficiálny odborný hodnotiteľ žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť OPII pre Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a Ministerstvo financií SR.

Jej špecializáciou je strategické riadenie, change management, transformačný leadership a efektívne využitie moderných technológií s cieľom optimalizácie nákladov.

 
Prihláste sa na Jarná ITAPA 2021
 • DISKUSIA   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2020

  Diskusia pozvaných hostí:
  Vladimír Čavojec, INDRA
  Ivo Kovačič, ATOS IT Solutions and Services
  Peter Kucer, MIRRI
  Roman Tuchyňa, Microsoft Slovakia
  Luděk Šafař, Dell Technologies
  Viera Uherová, ORACLE
   
 • Od eGovernmentu k Smart Governmentu   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2020

  Vznik superaplikácií spôsobil kompletnú zmenu v trende poskytovania verejných elektronických služieb a v oblasti komunikácie verejnej správy s občanmi. V tejto súvislosti sa stáva e Government prežitkom a nastupuje SMART digitalizácia štátnej správy. Rýchly technologický vývoj umožňuje vývoj mobilných a inteligentných riešení. Čo je presne Smart Government?  Aké má možnosti verejná správa na Slovensku? Čo môžu očakávať  občania v oblasti poskytovania moderných a inteligentných vládnych služieb?
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným