Mário Šotter

NOVITECH, CEO
Mário Šotter pracuje v spoločnosti Novitech a.s. na pozícii CEO. V súčasnosti zastrešuje komplexný vývoj zákazníckych IT riešení, analýz s využívaním BI nástrojov, online riešenia na báze produktov Microsoft a podieľa sa na výskumných a vývojových projektoch so zameraním na virtuálnu a rozšírenú realitu.

Jeho predchádzajúce skúsenosti sú späté s energetickým sektorom so zodpovednosťou za investície do rozvoja kľúčových IT systémov a ich strategického smerovania. Dôrazom bolo implementovať a zabezpečiť otvorené dáta a aby kľúčové systémy SAP, WEB, workforce management systémy, GIS reflektovali na požiadavky plynúce z primárneho biznisu.
Je absolventom Ekonomickej univerzity, Podnikovohospodárskej fakulty v Košiciach.
 
Prihláste sa na Jarná ITAPA 2021
  • Ignite session: Industrial 3D Services – podpora výkonu a bezpečnosti pracovníkov v prvej línii   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2020

    Systém Industrial 3D Services (I3D) vznikol práve pre podporu výkonných pracovníkov v prvej línii v oblasti zdravotníctva, priemyslu, ktorí pracujú často v náročných podmienkach a pomáha im pri zvládaní predvídateľných aj menej predvídateľných problémov a úloh priamo v teréne. Práca vykonávaná pomocou I3D systému je transparentná a je možné ju vyhodnocovať v interaktívnych reportoch, prípadne analyzovať sofistikovanými algoritmami AI ako napr. extrahovanie hodnôt a stavov z fotografií a videí. Systém je integrovaný do hlasom ovládaných smart okuliarov, ktoré zvyšujú sústredenosť na pracovisku a znižujú riziko nebezpečenstva, integrovanej funkcionalite vzdialenej asistencie formou obojsmerného videohovoru, či virtuálnych pracovných postupov vytvárajúcich prostredie pre efektívne zoznámenie sa s pracovným prostredím.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným