Andrej Bederka

Digitálna koalícia - Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania, tajomník
Andrej Bederka absolvoval Fakultu elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Bratislave v roku 1989 a Národohospodársku fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave v roku 1999. Bol softvérovým konzultantom a projektovým manažérom v oblasti IKT a pôsobil v business consulting v podnikoch na Slovensku a v zahraničí.

Od roku 2010 pôsobil takmer 10 rokov na Ministerstve školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky ako projektový manažér pre ekonomický informačný system SAP a v iných IKT projektoch, popri tom pracoval v projektoch zameraných na vzdelávanie, napr. „Univerzity ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“ - stáže študentov vysokých škôl, „Zvyšovanie kvality vzdelávanie na základných a stredných školách pomocou elektronického testovania“, „IT akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie“, „Program informatizácie škôl do roku 2030 “, „Sektorové inovácie zamerané na efektívny trh práce v Slovenskej republike “.

Andrej Bederka v súčanosti pôsobí ako tajomník Komisie pre vzdelávanie, výskum a inovácie IT asociácie Slovenska (ITAS), špecialista na odborné vzdelávanie a prípravu Republikovej únie zamestnávateľov (RUZ), je členom sektorovej rady pre IT a Telekomunikácie a tajomníkom Digitálnej koalície - Národnej koalície pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky.

Aktívne sa podieľa na podpore rozvoja informatického vzdelávania, zvyšovania digitálnych zručností a kompetencí pre digitálnu budúcnosť vo vzdelávaní a na rozvoji odborného vzdelávania a prípravy v oblasti IKT na stredných odborných školách.

 
Prihláste sa na Jarná ITAPA 2021
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným