Juraj Sabol

U.S. Steel Košice
Po skončení štúdia matematiky na britskej univerzite v St Andrews pracoval v pražskej kancelárii poradenskej firmy McKinsey and Company, kde sa ako konzultant a manažér venoval transformáciám, prevádzkovým zlepšeniam a vytváraniu stratégií pre nadnárodné spoločnosti hlavne v priemysle a energetike, ale aj telekomunikáciách a bankovníctve.

V apríli 2020 sa  Juraj presťahoval do rodných Košíc, aby v spoločnosti U.S. Steel Košice pracoval na strategických témach ako dekarbonizácia či priemysel 4.0.

 
Prihláste sa na Jarná ITAPA 2021
 • Ignite session: Leadership prostredníctvom dát: Prieniky umelej inteligencie s oceľou   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2020

  Oceľ vyrábame v Košiciach už vyše pol storočia a tak ako sme boli začiatkom 90-tych rokov v popredí informatizácie, dnes chceme pomôcť Slovensku stať sa leadrom v umelej inteligencii a v najmodernejšej výrobe ocele. Nemáme síce suroviny, ale máme šikovných ľudí, dáta a potrebné technológie, aby sme s pomocou umelej inteligencie vyrábali najlepšiu oceľ na trhu.

  Našim prvým úspechom je zavedenie prediktívneho modelu do procesu výroby ocele na všetkých štyroch kyslíkových konvertoroch, kde sa do zmesi tekutého železa a šrotu nadzvukovou rýchlosťou fúka kyslík. Keďže teploty dosahujú okolo 1700°C, nie je možné merať parametre ako teplotu, obsah uhlíka či obsah fosforu priamo.

  Vďaka novému systému predikcie, ktorá využíva vyše 50 statických a 15 dynamických premenných v sekundovej kadencii, fyzikálno-matematické modely a kombinuje vyše 40 algoritmov na báze gradient boosting, vieme lepšie určiť koniec tavby a tým výrazne šetriť energiu.

  V našom príspevku by sme sa s odbornou verejnosťou chceli podeliť o naše skúsenosti so zavádzaním umelej inteligencie a strojového učenia do praxe a predstaviť našu víziu.

   
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným