Anders Borg

minister, Ministerstvo financií Švédsko
Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2019