Luboš Littera

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky , riaditeľ odboru politiky súdržnosti
Má viac ako 16 rokov skúsenosti s politikou súdržnosti EÚ a oblasťou regionálneho rozvoja. Od roku 2004 zastával na viacerých rezortoch kľúčové pozície v oblasti analytickej, strategickej a koncepčnej činnosti, týkajúce sa politiky súdržnosti EÚ. Zabezpečoval prípravu hlavných legislatívnych a strategických dokumentov pre podporu a koordináciu subjektov regionálneho rozvoja v Slovenskej republike. Zabezpečoval tiež proces prípravy Partnerskej dohody, ako hlavného strategického dokumentu SR pre využívanie fondov politiky súdržnosti EÚ na obdobie 2014 - 2020. V súčasnosti je riaditeľom odboru politiky súdržnosti na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Zodpovedá za prípravu pozičných dokumentov SR k legislatívnym predpisom EÚ a proces prípravy hlavných strategických dokumentov SR pre fondy politiky súdržnosti na obdobie 2021 – 2027.  


 
Prihláste sa na Jarná ITAPA 2021
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným