Miroslav Mojžiš

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, odborný garant
Je odborným garantom na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, pre tému fondov EÚ. Zameriava svoju činnosť na otváranie procesov riadenia fondov EÚ zainteresovaným aktérom a na vytváranie priestoru pre dialóg medzi štátom a odbornou verejnosťou s dôrazom na občiansku spoločnosť. Témy, ktoré dominujú jeho práci zahŕňajú participáciu a spoluprácu pri príprave fondov EÚ a pri riadení ich implementácie, vytváranie prehľadných, stabilných a čo najjednoduchších pravidiel pre prijímateľov podpory a kvalitnú, efektívnu a zrozumiteľnú komunikáciu o fondoch EÚ. Prepája a sieťuje pritom desiatky expertov z orgnizácií občianskeho sektora a zástupcov verejných inštitúcií zodpovedných za riadenie fondov EÚ.
Prihláste sa na Jarná ITAPA 2021
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným