Marek Kľoc

LYNX, bezpečnostný architekt
Marek Kľoc vyštudoval v roku 2003 Technickú univerzitu v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Odbor Projektovanie a prevádzka informačných systémov. Od roku 2005 pôsobí v LYNXe v odbore Kybernetickej bezpečnosti, ktorý medzi rokmi 2015 a 2018 aj sám viedol. Ako bezpečnostný architekt sa podieľal na mnohých projektoch a implementáciách v súkromnej a tiež v štátnej sfére.
Prihláste sa na Jarná ITAPA 2021
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným