Peter Fedák

Managing Consultant
Prehľad zamestnaní:

1999 - 2001  Úrad vlády SR, zástupca riaditeľa Odboru budovania inštitúcií, Sekcia európskych záležitostí (PHARE a projekty komunikačnej stratégie)
1999 – 2000 Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta, odborný asistent
Od 2001    Capgemini Slovensko, s.r.o., Bratislava, Consulting Public, Banking, Risk & Quality management

Odborná znalosť:

•    Ekonomická univerzita v Bratislave (Dipl. Ing.)
•    Capgemini University: Consulting Skills Workshop (CSW) a Business Case Workshop
•    PRINCE2 Foundation certifikácia
•    Capgemini tréningy: Projektový manažment (metodológia DELIVER), Finančné účtovníctvo a kontroling, Risk and Quality manažment, Knowledge manažment, Zmluvné právo a negociačné postupy, Konflikt manažment, Komunikácia a štruktúrované myslenie, Moderovanie workshopov a “Brown Paper” techniky

Projektové skúsenosti:
Ministerstvo financií SR – Projekt štúdie uskutočniteľnosti eGovernmentu pre samosprávy; Rola: Projektový manažér
Ministerstvo financií SR – Projekt štúdie uskutočniteľnosti Dátového centra obcí a miest; Rola: Projektový manažér

Popredná slovenská banka – Program Euro Transformácie a Program výmeny bankového systému – Program management office (PMO) aktivity zamerané na plánovanie, kontroling, reportovanie a programové procesy
Popredná slovenská banka – Projekt zavedenia revolvingových kreditných kariet (RCC) – Test manažér užívateľských akceptačných testov, Project management office (PMO) aktivity pre RCC projekt
Česká konsolidačná agentúra – Projekt forenzného auditu – Dizajn nových procesov so zameraním na interné smernice
Vedúci slovenský telekomunikačný poskytovateľ služieb – Projekt redizajnu  procesov – Podpora projektu so zameraním na obchodnú organizáciu a procesy
Capgemini Belgicko – Prieskum trhu – Meranie kritérií stratégie eGovernmentu pre Európsku komisiu
Vláda SR – Projekty Európskej komisie – Koordinácia a manažment programov /projektov v rámci PHARE v SR (so zameraním na twinning – budovanie inštitúcií), Koordinácia predvstupových poradcov a EÚ expertov v príslušných oblastiach štátnej správy
Vláda SR – Projekty komunikačnej stratégie – Koordinácia projektov komunikačnej stratégie vlády zamerané na jednotlivé skupiny obyvateľstva, organizácia informačných workshopov, seminárov a konferencií, analýza a vyhodnocovanie výsledkov projektu
Prihláste sa na Jarná ITAPA 2021
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným